Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Maronici i melchici w Libanie

  Liban miał w tym okresie szczególnie burzliwe dzieje. Po Daher Omarze, który chętnie otaczał się melchitamii urządzał wyprawy aż po Bejrut, rządził krajem Bośniak z pochodzenia, Ahmed al-Jazzar. Opanowałon Damaszek, a Napoleonowi stawiał (1799) skuteczny opór. Polityczne warunki Libanu powodowałysilną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REWOLUCJE i ŻYCIE KOŚCIELNE W EUROPIE - Biskupi i duchowieństwo

  Okres 1789-1815 nie wydaje się być długim, bo jest to czas działalności jednego pokolenia, ale ma swojąspecyfikę. Gwałtownie w wielu krajach zmieniła się prawna sytuacja duchowieństwa, nastąpiło silneupolitycznienie kleru niższego i niepokojący spadek jego liczby.

  Przed Wielką Rewolucją Francuską...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /6 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unici i misje na Bliskim Wschodzie

  Specyfiką Bliskiego Wschodu było istnienie obok siebie mahometan i chrześcijan, wśród których znaczniejszyniż gdzie indziej procent stanowili łacinnicy i unici. Papieże, następcy Benedykta XIV, odnowilijego postanowienie, że w tych dwóch grupach katolickich nie wolno przechodzić z jednego obrządku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upadek i odnowienie misji

  Pierwsi papieże tego okresu w małym stopniu zajmowali się misjami. Klemens XIII wydał wprawdziebrewe (1766) dla jezuitów pozwalające angażować świeckich do pracy apostolskiej, ale nie przyniosłoono skutku z powodu kasacji zakonu. Znaczenie trwalsze miało papieskie zatwierdzenie, udzielone...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /7 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje w Afryce

  Druga połowa XVIII wieku, to okres największego kryzysu misji w Afryce We władaniu Europejczykówbyły tylko niektóre zachodnie wybrzeża: Senegal, Sierra Leone, Angola, Kapsztad, a na zachodnim wybrzeżuMozambik. Wybrzeża Morza Śródziemnego znajdowały się pod panowaniem tureckim. WnętrzeAfryki było jeszcze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unici na ziemiach polskich

  Dzieje polskiego Kościoła unickiego (1758-1850) toczyły się w swoisty sposób wskutek gwałtowniezmieniających się warunków politycznych, które były inne przed pierwszym rozbiorem Polski i inne ponim. Prawie cała diecezja połocka (po prawej stronie Dźwiny) i dwa dekanaty z diecezji kijowskiej dostałysię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje na Dalekim Wschodzie

  W Indonezji, której sytuacja polityczna stale się zmieniała, od panowania Holendrów przez Francuzówdo Anglików i ponownie Holendrów, kalwini wprowadzili misje. Katoliccy misjonarze mogli przybyć iutworzyć w Batawii stałą stację misyjną, gdy Ludwik Bonaparte ogłosił w Holandii (1807) wolność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ortodoksi w cesarstwie austriackim

  Cesarstwo do 1850 roku obejmowało kilka narodowości, wyznających prawosławie: Rusinów karpackich,Ukraińców galicyjskich i bukowińskich, Rumunów siedmiogrodzkich, Serbów z Banatu i Wojwodiny.

  Cerkwie tych narodów znajdowały się w szczególnie trudnej sytuacji z powodu zewnętrznych warunków,jak niechęć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /2 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unici a Stolica Apostolska

  Po Benedykcie XIV pozostała doktryna antylatynizująca, w praktyce jednak misjonarze europejscy naBliskim Wschodzie nie tylko prowadzili misje łacińskie, ale Rzym w dążeniu do unifikacji zacierał nierazgranice między nią a latynizacją unitów. W celu lepszego poznania wspólnego dziedzictwa wiary, a niedla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWOSŁAWIE, UNIE i MISJE

  Cerkiew rosyjska tylko za carów Pawła I i Aleksandra I była otwarta na religijne wpływy zachodnie,szczególnie na działalność towarzystw biblijnych. Sytuacja katolików była szczególnie trudna za MikołajaI i nie zdołały jej poprawić dyplomatyczne usiłowania Stolicy Apostolskiej.

  Chrześcijanie w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /2 738

  praca w formacie txt

Do góry