Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  REWOLUCJE i ŻYCIE KOŚCIELNE W EUROPIE - Liturgia i sztuka sakralna

  W związku z rozwiniętymi studiami nad starożytnością chrześcijańską zainteresowano się dawną liturgią.We Francji benedyktyni z Solesme uznali, że rzymska liturgia potrydencka jako kontynuacja średniowiecznejnajlepiej odpowiada ideałowi służby Bożej. Dom Prosper Guéranger, rozmiłowany jak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uniwersytet w Lowanium i nauki kościelne

  Arcybiskup Paryża, Deriis A. Affre, pragnął ożywić naukę na wydziale teologicznym Sorbony. Zniechęconybezskutecznością swego działania, zamierzał utworzyć szkołę wyższych studiów kościelnych, którabyłaby zależna wyłącznie od arcybiskupa paryskiego. W jego zamiarze należy dopatrzyć się idei...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /6 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prasa i czasopisma katolickie

  Czasopisma i gazety odegrały dużą rolę w intelektualnej formacji katolików. Istotne bowiem było, conapisano (1844) w Revue des deux mondes: oparto się na prasie, by móc swobodniej przepowiadać innetematy aniżeli tylko moralność i miłość bliźniego. Duchowni wstąpili i to w znacznej liczbie na tę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REWOLUCJE i ŻYCIE KOŚCIELNE W EUROPIE - Zakony i zgromadzenia zakonne

  Pius VII, sam będąc zakonnikiem, kładł duży nacisk na udział zakonów w życiu Kościoła. Popierał starei nowe, których rolę religijną i społeczną w pełni rozumiał. Leon XII podobnie je doceniał, ale był bardziejzainteresowany reformowaniem poszczególnych dziedzin ich życia aniżeli adaptacją...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolność nauczania

  Rewolucyjna idea wolności nie obaliła od razu zasady prawnej, że szkoły należą do uprawnień Kościoła.Prawo Rzeszy (25.02.1803) gwarantowało poszczególnym wyznaniom ich własne fundusze szkolne. Napoleonwszakże postanowił odebrać Kościołowi jego uprawnienia co do tworzenia szkół i ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REWOLUCJE i ŻYCIE KOŚCIELNE W EUROPIE - Nauczanie katechetyczne

  Nowe kierunki myśli ludzkiej, zwłaszcza te wrogie religii i Kościołowi, pobudziły we Francji i Niemczechdo odnowy katechizmu.

  W Niemczech łączyło się to z przeniesieniem nauczania katechetycznego z kościoła do szkoły. Naukareligii w szkole była korzystna, bo przeznaczono na nią teraz więcej czasu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruzini i Ormianie

  W Gruzji po przyjęciu unii (1754) przez katolikosa Jessego, już w roku następnym książę Taimoras nasynodzie biskupów wymógł złożenie go z urzędu i wygnał wraz z misjonarzami katolickimi, kapucynami.Misję kapucynów udało się odnowić, gdy tron objął (1761) Herakliusz. W Tbilisi otwarto ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /3 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korea i Chiny

  Korea, najbliższy sąsiad Japonii, otworzyła się za Piusa VI po raz pierwszy dla misji katolickich. PisarzRi-tek-tso zapoznał się przypadkowo z księgami chrześcijańskimi. Przyjął chrzest z rąk swego przyjaciela,który pełnił poselstwo do Pekinu i został tam chrześcijaninem. Gdy więc w 1794 roku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakobici i Chaldejczycy

  Kościół jakobicki (syryjski) unicki nie miał wielu wyznawców, około 30 tysięcy w 1840 roku. W uniitrwał od biskupa z Aleppo, Ignacego Michała Giarvego, (Garweh), który połączył się z Kościołem katolickim,gdy został następcą zdecydowanego przeciwnika unii, monofizyckiego patriarchy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /2 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REWOLUCJE i ŻYCIE KOŚCIELNE W EUROPIE

  Duchowieństwo przed Wielką Rewolucją Francuską, podczas niej i po upadku Napoleona znajdowało sięzawsze w innej sytuacji. Można więc mówić o trzech oddzielnych okresach w jego dziejach, przynajmniejw odniesieniu do Francji i krajów, będących pod jej wpływami.

  Zakony, zwłaszcza zaś nowe zgromadzenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /2 393

  praca w formacie txt

Do góry