Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Komedia attycka, Muzyka w komedii attyckiej

  Początki tragedii — jak widać — nie są dość jasne, lecz jeszcze gorzej przedstawia się sprawa genezy komedii. Pierwsza w całości zachowana komedia, Achamejczycy Arystofanesa, była wystawiona dopiero w r. 425 p.n.e. Z wcześniejszych komedii zachowały się jedynie tytuły i pewna ilość fragmentów...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /Xena Dodano /26.04.2013 Znaków /16 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tragedia grecka i Muzyka w tragedii greckiej

  Jak epoka archaiczna w Grecji wyraziła się w liryce, w której przemówił indywidualizm joński oraz doszły do głosu uczucia religijne, tak wiek V p.n.e., w którym centrum życia poetyckiego Hellady przeniosło się do Aten, wyraził się przede wszystkim w tragedii i komedii attyckiej. Tragedia —...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /Xena Dodano /26.04.2013 Znaków /21 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grecja attycka - Medycyna i nauki ścisłe

  Wpływ oświecenia wieku V, które wycisnęło tak wyraźne piętno na twórczości Tukididesa, widoczny jest również w ówczesnej medycynie, której znajomość zawdzięczamy tak zwanemu Corpus Hippocrateum, czyli zbiorowi pism medycznych ze szkoły Hippokratesa, wielkiego lekarza greckiego żyjącego w drugiej...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /Xena Dodano /26.04.2013 Znaków /3 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grecja Attycka - Broszury polityczne

  Jest rzeczą aż nadto zrozumiałą, że zarówno zdobycie przez Ateny mocarstwowego stanowiska w Grecji, jak i walki polityczne w Atenach znalazły odbicie w literaturze politycznej tego okresu. Bezwzględny stosunek Ateńczyków do państw sprzymierzonych przejawił się w pamflecie politycznym O Temistoklesie...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /Xena Dodano /26.04.2013 Znaków /1 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REWOLUCJE i ŻYCIE KOŚCIELNE W EUROPIE - Bractwa i stowarzyszenia

  Po 1815 roku doszło do odnowienia bractw w krajach, które je utraciły przez Wielką Rewolucję, w innychzaś do ich rozwoju i powstania stowarzyszeń.

  W południowej Francji wznowiono szybko Bractwo Czarnych i Białych Pokutników. W Burgundii biskupz Dijon reaktywował (1821) Bractwo świętego Dziecięctwa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /2 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Romantyzm, mesjanizm i religijność

  Jako umysłowy i duchowy prąd, a zarazem literacki i artystyczny kierunek, przyjmując postawę opozycyjnąwobec Oświecenia i jego racjonalizmu, romantyzm rozwijał się intensywnie między Wielką RewolucjąFrancuską i Wiosną Ludów. Jego główne, lecz nie jedyne źródło tkwiło w średniowiecznej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /3 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauki kościelne we Francji

  Francja posiadała wielkie możliwości ożywienia katolickiej myśli naukowej, chociaż potępienie Lamennais’gorozbiło krąg intelektualistów, skupionych wokół niego, La Chénaie’a i Malestroita.

  Louis Bautain starał się zachować niezależność od filozofii tego kręgu, ale jego broszura o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hermezjanizm i güntherianizm

  Wzmacniający się w Niemczech katolicyzm zaniepokoił rządy protestanckich państw. Do pierwszegosporu na wielką skalę doszło w Prusach, które władały w tym czasie katolicką Nadrenią i katolickimiziemiami polskimi, zabranymi podczas rozbiorów.

  Spór zaczął się od sprawy profesora Hermesa. Na profesora...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia moralna, racjonalizm, rygoryzm

  Moraliści podobnie jak dogmatycy musieli ustosunkować się do modnego racjonalizmu, a nadto usuwaćzakorzeniony od czasów jansenizmu rygoryzm. Uświadomili sobie, że niedozwolone jest utożsamianiechrześcijańskiej moralności z filozoficznymi poglądami etycznymi i że ona nie może ograniczyć się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /3 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia pastoralna i duszpasterstwo

  W Niemczech zajmowano się teologią pastoralną bardziej teoretycznie, we Francji bardziej praktycznie,gdyż dostrzegano w niej konieczność uwzględnienia zmienionych warunków: politycznych pod wpływemWielkiej Rewolucji, społecznych pod wpływem rewolucji przemysłowej.

  Dość długo ujmowano w Niemczech...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 689

  praca w formacie txt

Do góry