Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  REWOLUCJE i ŻYCIE KOŚCIELNE W EUROPIE - Katolicy i apostolat

  Część filozofów dziewiętnastowiecznych, kontynuujących filozofię XVIII wieku, wrogo nastawioną doKościoła i propagującą idee rewolucyjne, podtrzymywała przekonanie katolików, że światopogląd filozoficznyi światopogląd religijny nie dadzą się pogodzić. W okresie Wielkiej Rewolucji osłabienie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /8 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ITALIA I JEJ NAJDAWNIEJSZA LUDNOŚĆ - Etruskowie

  Półwysep Apeniński

  Półwysep Apeniński, którego stolicą polityczną i kulturalną miał z biegiem czasu stać się Rzym, zajmuje centralną pozycję w basenie Morza Śródziemnego. Oblany od zachodu Morzem Tyrreńskim, a od wschodu Morzem Adriatyckim, na południu oddzielony jest wąską Cieśniną...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /Xena Dodano /26.04.2013 Znaków /29 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECJA - EPOKA HELLENISTYCZNA - Architektura i urbanistyka hellenistyczna, Rzeźba, Malarstwo

  Architektura i urbanistyka hellenistyczna

  W przeciwieństwie do poezji, która w wieku II p.n.e. i I p.n.e. nie wydała żadnego wybitniejszego dzieła, sztuki plastyczne w okresie hellenistycznym wykazały o wiele dłużej trwającą żywotność. Przykładem niech będzie grupa Laokoona, arcydzieło...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /Xena Dodano /26.04.2013 Znaków /20 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECJA - EPOKA HELLENISTYCZNA - Matematyka, Geografia, Astronomia, Technika, Medycyna, Powstanie filologii, Wymowa hellenistyczna, Historiografia, Poezja

  Matematyka

  W dziedzinie matematyki działał za Ptolemeusza I w Aleksandrii słynny Euklides, autor dzieła pt. Elementy geometrii, które doczekało się dotychczas około 1700 wydań i które przez całe stulecia było obowiązującym podręcznikiem geometrii. Wielkość tego dzieła, które opierało się na...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /Xena Dodano /26.04.2013 Znaków /51 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECJA - EPOKA HELLENISTYCZNA - Historia hellenizmu

  Wojnę przeciw Persji uchwaloną na kongresie korynckim w r. 338 p.n.e. podjął w cztery lata później syn Filipa Macedońskiego, Aleksander zwany Wielkim. Na wiosnę 334 r. p.n.e. wkroczył on na czele armii macedońsko-greckiej do Małej Azji, by w ciągu trzech lat, po odniesieniu trzech decydujących...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /Xena Dodano /26.04.2013 Znaków /53 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECJA KLASYCZNA WIEKU IV p.n.e. - Matematyka, Astronomia, Medycyna, Poezja, Architektura, Rzeźba, Malarstwo

  Matematyka, astronomia, medycyna

  W dziedzinie nauk przyrodniczych Arystoteles i założona przez niego szkoła perypatetycka otwierają nową epokę, której rozkwit przypadnie na okres hellenistyczny. W dziedzinie matematyki położyła ogromne zasługi Akademia Platońska, Platon bowiem przypisywał wielką...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /Xena Dodano /26.04.2013 Znaków /23 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECJA KLASYCZNA WIEKU IV p.n.e. - Cynicy i hedonicy, Platon, Arystoteles

  Retoryka, roszcząca sobie prawo do wychowywania młodzieży, znalazła na początku wieku IV p.n.e. rywalkę w filozofii. Ferment, który wywołali zarówno Sokrates, jak i sofiści, był ogromny. Dyskusje nad cnotą i szczęściem zapoczątkowane w wieku V p.n.e. żywiej jeszcze kontynuowano w wieku IV  p.n.e...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /Xena Dodano /26.04.2013 Znaków /22 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECJA KLASYCZNA WIEKU IV p.n.e.

  Od zdobycia Aten przez Lysandra do bitwy pod Cheroneją

  Rozgromienie Związku Ateńskiego przez Spartę było klęską nie tylko Aten, ale całego świata greckiego. Związek Ateński był jedynym większym organizmem państwowym, na jaki zdobyli się starożytni Hellenowie. Przewaga Sparty w świecie greckim...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /Xena Dodano /26.04.2013 Znaków /28 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka grecka - Okres attycki - Malarstwo i ceramika

  Z wszystkich dziedzin sztuki greckiej najmniej znane jest malarstwo. Fakt, że nie zachowało się ani jedno dzieło sztuki wybitnego malarza greckiego, zmusza do czerpania wiadomości z opisów literackich tych dzieł lub do rekonstrukcji opartej na rysunkach wazowych. Malarstwo nie ograniczało się jedynie...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /Xena Dodano /26.04.2013 Znaków /5 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Architektura i rzeźba attycka

  Po wojnach perskich daje się zauważyć wybitne wzmożenie twórczości w dziedzinie sztuk plastycznych a także w innych dziedzinach życia kulturalnego. Złożyły się na to powody zarówno natury materialnej, jak i ideologicznej. Najważniejszy z nich to powstanie potężnego Związku Ateńskiego, który...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /Xena Dodano /26.04.2013 Znaków /12 354

  praca w formacie txt

Do góry