Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Komplementarność badań ilościowych i jakościowych

  Nie ulega zatem wątpliwości, że zarówno badania ilościowe, jak i jakościowe mają do odegrania w pedagogice doniosłą rolę. Pomimo to jedni pedagodzy skłaniają się bardziej do prowadzenia badań ilościowych niż jakościowych i vice versa. Niektórzy zaś kwestionują możliwość jakichkolwiek badań...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest metodologia badań pedagogicznych?

  Najogólniej mówiąc, metodologia badań pedagogicznych jest nauką o zasadach i sposobach postępowania badawczego zalecanych i stosowanych w pedagogice. Przez zasady, czyli reguły lub normy takiego postępowania, rozumie się pewne najogólniejsze dyrektywy (zalecenia), mające na celu ułatwienie w miarę...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wirus ospy prawdziwej

  Wirus ospy prawdziwej jest wirusem DNA z rodzaju Orthopoxvirus (patrz podrozdział „Pokswirusy” w rozdziale „Wirusologia szczegółowa”). Do tego rodzaju należy również wirus ospy małpiej i wirus ospy krowiej, które mogą być również czynnikiem zakaźnym dla człowieka. Wirus przenosi się z osoby na osobę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Clostridium botulinum - toksyna botulinowa

  Toksyna botulinowa jest neurotoksyną wytwarzaną przez sporujące, bezwzględnie beztlenowe laseczki Gram-dodatnie Clostridium botulinum. Ich właściwości zostały opisane w rozdziale „Laseczki Gram-dodatnie sporujące” (patrz rozdział „Bakteriologia szczegółowa”). Przetrwalniki C. botulinum naturalnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLA MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ W KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

  Z chwilą wprowadzenia nadzoru mikrobiologicznego w ramach kontroli zakażeń szpitalnych rola laboratorium mikrobiologicznego uległa poszerzeniu.

  Nadal do najistotniejszych zadań pracowni mikrobiologicznej należy prowadzenie diagnostyki zakażeń. Składa się ona z dwóch zasadniczych etapów: wykrycia i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bacillus anthracis (laseczka wąglika)

  Badania nad laseczkami wąglika jako bronią biologiczną rozpoczęto ponad 80 lat temu. Głównym sposobem przenoszenia tych drobnoustrojów jest zawieszenie spor laseczek wąglika w aerozolu. Aerozol ze sporami jest bez-wonny, niewidoczny i może być rozpylony na dużej powierzchni. W przeprowadzonych symulacjach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francisella tularensis

  Powoduje chorobę (tularemię) występującą endemicznie w Eurazji i Północnej Ameryce. Charakterystyczna jest dla terenów wiejskich, gdyż źródłem bakterii są małe gryzonie. Do zakażenia dochodzi w wyniku kontaktu ze skażoną wodą, glebą czy żywnością, ewentualnie w wyniku inhalacji zakaźnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /1 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Yersinia pestis

  Yersinia pestis jest Gram-ujemną, nieruchomą pałeczką posiadającą wiele czynników zjadliwości niszczących komórki gospodarza (patrz podrozdział „Pałeczki Gram-ujemne z rodzin Enterobacteriaceae i Vibrionaceae” w rozdziale „Bakteriologia szczegółowa”). Wywołuje dżumę. Dżuma należy do chorób...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /1 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakażenia układu moczowego

  Zakażenia układu moczowego (ZUM) zajmują pierwsze miejsce pod względem ogólnej częstości występowania zakażeń szpitalnych. Definicja szpitalnego zakażenia układu moczowego uwzględnia zarówno typowe objawy kliniczne, jak i potwierdzenie występowania znamiennego bakteriomoczu (bak-teriurii), tj...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakażenia układu oddechowego

  Zakażenia układu oddechowego są trzecią co do częstości występowania formą kliniczną zakażeń szpitalnych wśród chorych operowanych i pierwszą wśród chorych hospitalizowanych na OIT.

  Objawy i: formy Szpitalne zakażenia dróg oddechowych mogą przybierać różne formy kliniczne, ale dominującą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /5 297

  praca w formacie txt

Do góry