Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Niemiecki katolicyzm reformistyczny

  Nazwę Reformkatholizismus podał (1898) publicysta, Josef Müller, wydawca czasopisma Renaissance,lecz ona nie oddaje całej treści zjawiska. Katolicyzm niemiecki z czasów Leona XIII i Piusa X był przenikniętyróżnymi prądami, nie zawsze z sobą powiązanymi. Żywe w nim liberalne elementy chciały...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odnowienie filozofii chrześcijańskiej

  Znaczenie filozofii dla teologii podkreślono już w konstytucji soborowej De fide catholica. Zajął się niąLeon XIII i na początku pontyfikatu poświęcił jej encyklikę Aeterni Patris (4.08.1879), której celem byłoodnowienie systemu filozofii św. Tomasza z Akwinu, a nie tylko wskazanie na wybrane myśli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Włoski ruch reformy katolicyzmu

  Z postulatami reform religijnych, obok politycznych, występowano już w ruchu Risorgimento. Tkwiła wnich tendencja do uwolnienia się od autorytetu kościelnego i traktowania Kościoła jako wspólnoty wierzących,a nie jako hierarchicznej instytucji. Idee te w okresie modernizmu starano się propagować...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTELEKTUALNY I INTEGRYSTYCZNY KATOLICYZM - Kultura i nauka

  Leon XIII pragnął utrzymać kontakt z nowoczesnym światem, a Pius X postanowił odnowić wszystko wChrystusie, w myśl przyjętego przez siebie hasła pontyfikatu. Obaj wszakże byli zwolennikami rzymskiegocentralizmu. Pius X reformował życie kościelne, natomiast umacniał istniejące formy strukturalne.Leon...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /4 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTELEKTUALNY I INTEGRYSTYCZNY KATOLICYZM - Uniwersytety katolickie

  Leon XIII udzielał poparcia istniejącym uniwersytetom katolickim, szczególnie zaś uniwersytetowi w Lowanium, na którym według jego życzenia otwarto (1882) katedrę filozofii tomistycznej.

  W Anglii arcybiskup Manning miał jasną ocenę intelektualnych problemów swojego czasu, widział więctakże szkodliwy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /4 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTELEKTUALNY I INTEGRYSTYCZNY KATOLICYZM - Szkoły i nauczanie religii

  W Stanach Zjednoczonych konstytucja gwarantowała wolność religii, próbował więc minister oświatyHorace Mann wprowadzić religijne nauczanie bez więzi z którymkolwiek wyznaniem. Gdy to się nieudało, szkoły państwowe przyjmowały charakter laicki. Katolicy podjęli więc organizowanie własnegonauczania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emancypacja biblistyki

  Katolicki ruch biblijny w pierwszej połowie XIX wieku był maty, natomiast protestanckie towarzystwabiblijne rozwijały wielką aktywność w Anglii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Kapłani w pastoralnejdziałalności zrezygnowali z nauczania Pisma Świętego na rzecz scholastycznego katechizmu, ujętego w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTELEKTUALNY I INTEGRYSTYCZNY KATOLICYZM - Naukowość historii

  W XIX wieku nie ustało zainteresowanie historią, które prowadziło do rozwoju badań źródłowych i powstaniaspecjalizacji. Wydawaniem źródeł do dziejów Kościoła zajęły się instytuty kościelne i świeckie.W tej dziedzinie nowa epoka zaczęła się od publikacji źródeł przez oratorianina z Wrocławia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTELEKTUALNY I INTEGRYSTYCZNY KATOLICYZM

  Katolicyzm doznał za Leona XIII intelektualnego pogłębienia, a za Piusa X miał stać się czynnikiem integrującymżycie umysłowe ludzi. Kościół więc doceniał naukę i kulturę, przyczyniając się do ich rozwoju.Ważną funkcję w tym rozwoju spełniały uniwersytety katolickie, które zajmowały się nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /1 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MISJE ŻYWOTNE - Rozwój misji

  W dokumentach Kościoła nadal występuje nazwa kraje misyjne, lecz zmienia się ich liczba. Od 1850 rokunie zalicza się do nich Wielkiej Brytanii, a Holandii od 1853 roku, natomiast Ameryka Północna pozostajew ich szeregu do 1908 roku, a Bliski Wschód do 1917 roku.

  Wzrost strukturalny jest najbardziej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /2 942

  praca w formacie txt

Do góry