Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Dobrzy katolicy i apostolat

  Sprawowanie sakramentów w kościołach nie doznawało przeszkód, nawet w krajach rządzonych przezliberałów, wszakże zdawano sobie sprawę z tego, że duszpasterstwo sakramentalne nie wystarcza.Rozbudowano więc duszpasterstwo organizacyjne, działające przez bractwa i stowarzyszenia. Pogłębiłoono życie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polscy kapłani społecznicy

  W zaborze rosyjskim Kościół staną]: przed szczególnie trudnymi problemami społecznymi, gdyż powstawałprzemysł w Łodzi i Warszawie. Encyklika Rerum novarum była inspiracją do podjęcia działalnościspołecznej, a przewodzili w niej wybitni kapłani, jak ks. Jerzy Matulewiez (zm. 1927...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODRODZENIE DUCHOWE

  Od stanu kleru i jego aktywności zależało w najwyższym stopniu stwierdzone dla tego okresu duchoweodrodzenie katolicyzmu.

  Odnowa struktur i życia klasztornego dokonała się w dawnych zakonach. Zwiększyła się liczba nowychzgromadzeń zakonnych, także na ziemiach polskich, choć warunki do tego były tu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /1 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kler i seminaryjna formacja

  Duchowieństwo w połowie XIX wieku nie miało, bo nie mogło mieć jednolitego oblicza w całym Kościele.Duże różnice występowały między wiejskim plebanem we Francji, a wikariuszem w przemysłowejNadrenii, między sycylijskim księdzem, a duszpasterzem emigrantów w Stanach Zjednoczonych. Łączyłoich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Włoskie Opera dei Congressi

  Ruch włoskich katolików (Movimento Cattolico) z ostatnich. lat pontyfikatu Piusa IX doprowadził doutworzenia, kilku organizacji, które początkowo miały zamiar dokonania rekatelicyzacji całego społeczeństwai ujęcia przez katolików władzy. Liczono bowiem na rychły upadek Królestwa Włoch, które niepowinno...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /6 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francuski modernizm społeczny

  Francja miała najmniej korzystne warunki do tworzenia stowarzyszeń katolickich. Istniała jednak Associationcatholique de la Jeunesse Française, założona (1886) przez Roberta de Roquefeuil, a rozwiniętaprzez Alberta de Mun. Jej celem było współdziałanie ze starszymi katolikami nad przywróceniem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /4 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Manifest i katolicyzm społeczny

  Manifest komunistyczny Karola Marksa (1848) i encyklikę Rerum novarum Leona XIII (1881) zestawiasię często, by wskazać na blisko półwieczną rozpiętość czasową między nauką społeczną marksistowską inauką społeczną katolicką.

  Karol Marks (zm. 1883), polityk, filozof i ekonomista, rozwinął swe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /4 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Encyklika Rerum novarum

  Kilka czynników miało bezpośredni wpływ na ogłoszenie encykliki. Jednym z nich były pielgrzymkifrancuskich robotników, które (od 1885) współorganizował Léon Harmel, przewodniczący (od 1895)Oeuvre des cercles catholiques d’ouvriers. Umożliwiły one papieżowi kontakt z robotnikami fabrycznymii bezpośrednie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATOLICYZM SPOŁECZNY - Katolickie działanie i partie

  Zasadniczymi formami katolickiego działania były stowarzyszeni kongresy, prasa i partie chrześcijańskie.W prasie i partiach działanie społeczne łączono z politycznym.

  W Austrii urządzano (od 1877), lecz nieregularnie, Katholikentag, który obradował nad aktualnymisprawami Kościoła i uchwalał rezolucje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /4 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATOLICYZM SPOŁECZNY - Katolickie stowarzyszenia i związki

  W Belgii katolickie stowarzyszenia rozwijały się swobodnie, ale powoli. Obok Association de la Jeunesse Belge powstała sławna Jeunesse ouvrière chrétienne, założona (1912) przez wikariusza z Laeken, JosefaCardijna (kardynał, zm. 1967), w celu służenia młodym robotnikom pomocą w trudnej sytuacji bytoweji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 956

  praca w formacie txt

Do góry