Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ateizm naukowy

  W XX wieku ateizm nie był zjawiskiem nowym, natomiast bardzo się rozpowszechnił, nawet w społeczeństwachtradycyjnie katolickich, ulegając dużemu zróżnicowaniu. Wyraźnie zaznaczała się różnicamiędzy ateizmem jako systemem myślowym (filozoficzny) i ateizmem jako sposobem postępowania(praktyczny)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /4 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antysemityzm i holocaust

  Pobudzony we Francji aferą Dreyfusa (1894-1906), antysemityzm uczynił chwytliwą ideę syjonizmu:własnego dla Żydów państwa w Palestynie. Z kolei nacjonalistom w niektórych krajach ruch syjonistycznydostarczał argumentu do głoszenia haseł o wysiedleniu z nich Żydów i umieszczeniu ich w jakimśkraju...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /9 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzieja rosyjska

  W Rosji częste ruchy rewolucyjne, stłumione w 1905 roku carskim terrorem, wzmogły się podczaspierwszej wojny światowej i doprowadziły 25 lutego 1917 roku (według kalendarza juliańskiego) do rewolucji,nazwanej lutową, a później przez bolszewików burżuazyjno-demokratyczną rewolucją lutową.Władzę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pius XII i walcząca Polska

  Kościół w Polsce dzielił losy narodu w tragicznym dla niego okresie lat wojennych i powojennych. Wsierpniu 1939 roku modlono się powszechnie o pokój i głoszono kazania patriotyczne, podtrzymując wolęobrony przed napaścią Niemiec.

  W czasie kampanii wrześniowej i po klęsce militarnej sytuacja Kościoła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /6 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cerkiew prześladowana

  Druga rewolucja rosyjska, wywołana 25 października 1917 roku (według kalendarza juliańskiego), zwanapaździernikową, a przez zwycięskich w niej bolszewików Wielką Socjalistyczną Rewolucją Październikową,rozpoczęła męczeński okres w dziejach Cerkwi prawosławnej i Kościoła katolickiego w Rosji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pius XII i utracony pokój

  Trzy lata przed śmiercią Piusa XI, w związku z jego chorobą, mówiono, że następcą będzie sekretarz stanu,kardynał Eugenio Pacelli. Przed konklawe, które rozpoczęło się z pewnym opóźnieniem, by kardynałowiemogli przybyć z najdalszych części świata (przybyli wszyscy), istniała orientacja pewnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konkordat polski

  Odrodzone państwo polskie, którego granice ustaliły traktaty wersalski i ryski, obejmowało obszar ponad388 tyś. km2 z 27 milionami ludności, z której jedną trzecią tworzyły mniejszości narodowe. Katolicystanowili 65,4%, grekokatolicy - 10,4%, prawosławni - 11,8%, ewangelicy - 2,6%, wyznanie mojżeszowe-...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /8 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apele pokojowe

  Wojna postawiła Stolicę Apostolską wobec nowych problemów nie tylko dyplomatycznych i prawnych,ale także moralnych. Trzeba było organizować duszpasterstwo wojsk walczących, troszczyć się o los jeńców,deportowanych i uciekinierów, pomóc w wymianie ciężko rannych. Akcję dobroczynną StolicyApostolskiej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /4 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ laterański

  W czasie pierwszej wojny światowej ujawniło się, że włoskie prawo gwarancyjne dla papieża nie byłowystarczające. Rząd mię respektował norm międzynarodowych, jak nietykalność poselstw przy StolicyApostolskiej. Niepokoiło przede wszystkim, że w umowie londyńskiej o przyszłym pokoju Włochy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /4 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska cierpiąca i niepodległa

  Dla Polaków wojna zaczęła się, gdy Niemcy wypowiedziały ją Rosji (2.08.1914), a Austria opowiedziałasię (6 VIII) po ich stronie. Front wschodni przebiegał w znacznej mierze przez ziemie polskie, siejąc obficieśmierć i zniszczenie. Dramatem żołnierzy-Polaków było, że na froncie po drugiej stronie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /7 986

  praca w formacie txt

Do góry