Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Nazizm niemiecki

  Totalitaryzm hitlerowski, podobnie jak stalinizm, doprowadził do ludobójstwa na skalę przedtem w historiinie spotykaną i do prześladowania Kościoła, zwłaszcza w krajach okupowanych podczas wojny. AdolfHitler, przekształcając (1920) założoną rok wcześniej w Bawarii Niemiecką Partię Robotniczą w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Martyrologium Polaków

  Okupacja niemiecka zdezorganizowała polską administrację państwową i kościelną, gdy do Rzeszywcielono znaczną część północnej i zachodniej Polski. Pozostałe tereny okupowane tworzyły tak zwaneGeneralne Gubernatorstwo. Ziemie Polski na wschód od linii Sanu, Bugu i Niemna zajęły (17.09.1939)wojska...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /10 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicyzm umęczony

  Kościół katolicki został przez bolszewików uznany za większego wroga niż Cerkiew prawosławna, gdyżpodzielali przekonanie carskich urzędników, że katolicyzm jest polską religią.

  W nowym państwie, Rosji Radzieckiej, organizacja Kościoła katolickiego najpierw się zmieniła, a następniezostała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRONA RELIGII

  Podczas wojen światowych i poza nimi toczyła się walka o religię i prawa Kościoła, dla którego największymzagrożeniem był komunizm i nazizm. Gdy w Paryżu na międzynarodowej wystawie (1937)ustawiono naprzeciw siebie pawilony radziecki i niemiecki, a nieco dalej pawilon watykański, Louis Gillet, członek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /2 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrona polska

  Bolszewicy od początku swoich rządów w Rosji przyjęli plan przerzucenia rewolucji na tereny pozostającejeszcze pod wojenną okupacją niemiecką i austriacką, aby po opanowaniu Polski, Bukowiny i Besarabiipodać rękę bratniej pomocy masom pracującym w Niemczech, Austrii, na Węgrzech i w Rumunii,licząc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjalizm i komunizm

  Socjalizm od swego powstania ulegał ewolucji jako doktryna społeczna, lecz nie przestał być zagrożeniemdla Kościoła, zwłaszcza w swych filozoficznych przesłankach. Mówił o tym Pius XI w encykliceQuadragesimo anno, stwierdzając, że socjalizm zmienił się w swym umiarkowanym kierunku, głosił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /4 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stalinizm radziecki

  Gdy Józef Stalin objął (1924) władzę po Leninie, proklamował wolność wyznań religijnych i wolnośćpropagandy anty religijne j. Gdy jednak umocnił swą dyktatorską władzę, zwłaszcza w drugiej pięciolatce,1933-1937, przystąpił do całkowitego wyniszczenia religii za pomocą terroru, który trwał do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Masoneria i Rotary Club

  Masoneria nadal prowadziła działalność, a jeśli liczebnie nie rozwijała się w sposób spektakularny, to itak miała stale wielu członków. Według danych statystycznych z 1931 roku istniało w świecie ponad 29tysięcy lóż, z 4,5 milionami braci. Najwięcej (3.509.000) było ich w Stanach Zjednoczonych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /4 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interwencje i milczenie

  Pius XII troszczył się o pokój dla świata, ale także dla katolików w poszczególnych krajach. Jako sekretarzstanu stwierdził; Łatwo jest rozpocząć wojnę religijną, ale znacznie trudniej ją prowadzić i katolicydanego kraju muszą być przekonani, że najwyższe władze Kościoła uczyniły wszystko, by...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faszyzm włoski

  W Europie stał się pierwszym systemem dyktatorskim i totalitarnym, dlatego dał nazwę faszyści wszystkim,którzy w innych krajach usiłowali wprowadzić go lub naśladować, tworząc faszystowskie ugrupowania.Widoczna (1919-1921) anarchia w życiu państwowym Włoch ułatwiła Benicie Mussoliniemumarsz na Rzym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 817

  praca w formacie txt

Do góry