Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Neounia w Polsce

  Prawną sytuację Kościoła greckokatolickiego w Polsce po pierwszej wojnie światowej regulował konkordat,przyjmując jako fundamentalną zasadę jego równouprawnienie z Kościołem rzymskokatolickim. Nieobeszło się jednak bez napięć obustronnych. Neounia przeznaczona dla Rusinów i Ukraińców poza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unici w Europie i Ameryce

  Po pierwszej wojnie światowej w najtrudniejszej sytuacji znajdowali się unici w Grecji i Związku Radzieckim.W Turcji okresowe prześladowanie dotknęło unitów Ormian.

  W Związku Radzieckim unici nie mieli prawa istnieć jako osobny Kościół. Patriarcha Tichon zbliżył siędo anglikanów, uznając ważność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /5 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unici na Wschodzie

  Rozpad państwa tureckiego po pierwszej wojnie światowej sprawił, że w Azji Mniejszej doszło do ostatniego,ale też najsilniejszego prześladowania unitów obrządku ormiańskiego. Zanikło trzynaście biskupstw,a pozostały tylko trzy (czwartym było arcybiskupstwo we Lwowie). Konferencja biskupów ormiańskichw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ziemia Święta i Izrael

  W chwili wybuchu pierwszej wojny światowej szacunkowo istniał w Palestynie l miliom Żydów, 500tysięcy ludności mahometańskiej i 150 tysięcy ludności chrześcijańskiej. W ostatnich latach przed drugąwojną światową ruch syjonizmu sprawił, że przybyło około 60 tysięcy Żydów, głównie z Rosji, dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH EKUMENICZNY

  Misjonarze ewangeliccy pierwsi dostrzegli konieczność ekumenizmu chrześcijańskiego, który jako ruchszybko objął znaczną część Kościołów protestanckich.

  Protestantyzm światowy nie był jednolity w stopniu większym niż katolicyzm światowy i to nie tylko zracji istnienia wielu jego denominacji, ale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /1 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unici w Polsce

  Na ziemiach polskich w 1914 roku unici mieli tylko jedną istniejącą metropolię, halicko-lwowską w Galicji,gdyż w zaborze rosyjskim unia była rozwiązana, a unici uznani za prawosławnych.

  Na czele metropolii lwowskiej od 1900 roku stał arcybiskup Andrzej Roman Szeptycki, któremu podlegałobiskupstwo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /6 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSTWA

  Kościół katolicki, nie przestając działać na rzecz pokoju i jedności świata, tym bardziej starał się o jednośćchrześcijaństwa, co stało się wprost życiową koniecznością wobec zalewu bezbożnictwa, jak to niejednipodkreślali.

  Prawosławie powszechne, tak boleśnie ugodzone w patriarchacie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /2 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawosławie i jedność

  Polityczna sytuacja Turcji wskutek pierwszej wojny światowej gwałtownie się zmieniła, co wstrząsnęłotakże patriarchatem konstantynopolitańskim. Patriarcha rezydował nadal w Istambule (dawnym Konstantynopolu).mając siedzibę w Fanar, części miasta rozbudowanej i zamieszkanej głównie przez duchownychi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fanar i Watykan

  Wobec faktu, że patriarchat ekumeniczny po I wojnie światowej znalazł się w organizacyjnym chaosie,nadzieja na unię prawosławia z Kościołem katolickim wydawała się być realna. Skłonność do niej ujawniałyniektóre narody, np. Gruzini. Polecił więc Benedykt XV swoim współpracownikom zbadać...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /5 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawosławni w Polsce

  Podzieleni pod względem narodowościowym na Ukraińców, Białorusinów i Rosjan, liczyli (1925) w Polsce2 miliony 850 tysięcy. Polaków było wśród nich niewielu. Rosjanie stanowili 2 procent, ale objęlinajważniejsze stanowiska w Cerkwi, stąd wrogość do nich Ukraińców, którzy mieli tylko jednego biskupa.

  Po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /5 277

  praca w formacie txt

Do góry