Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Sekty i ruchy religijne

  Kościoły ewangelickie, szczególnie z Ameryki Północnej, prowadziły działalność misyjną nie tylko wAfryce, Azji i Oceanii, ale także w Ameryce Łacińskiej i w Europie wśród katolików. Źródła misyjnejaktywności niektórych z tych Kościołów, na ogół w okresie międzywojennym zwanych sektami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewangelicki ekumenizm

  Kościół anglikański (High Church) z racji rozległego imperium brytyjskiego stykał się z różnymi religiamii wyznaniami chrześcijańskimi. Współdziałanie wszakże Kościołów protestanckich zaczęło sięnajpierw na polu misyjnym i doprowadziło do utworzenia Światowej Konferencji Misyjnej (WorldMissionary...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyści i baptyści

  Ruch metodystyczny, powstały w anglikanizmie, a odłączony przy końcu XVIII wieku jako osobny Kościół,odznaczał się wielką aktywnością, zwłaszcza przez działalność swych świeckich misjonarzy. Zyskiwałwyznawców, uprawiając teologię przede wszystkim soteriologiczną, nastawioną na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekumenizm i katolicy

  Na II Konferencji Praktycznego Chrześcijaństwa (Life and Work) w Oksfordzie (1937) stwierdzono nieobecnośćrzymskich katolików, którzy nie chcieli przyjechać, i niemieckich ewangelików, którzy niemogli przyjechać. Katolikom, po XIX wieku naznaczonym jeszcze konfrontacjami z ewangelikami, jakwalka Sonderbundu i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /6 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prezbiterianie i reformowani

  Uznawani, jedni i drudzy, za synów reformy kalwińskiej, w swoich Kościołach różnili się tym, że reformowanibardziej rozwinęli dogmatyczny system Kalwina, a prezbiterianie - system strukturalny (kościelny).Kalwini w krajach anglosaskich stanęli w opozycji do episkopalnych Kościołów, jak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Luteranie i nazizm

  Najliczniejsze z protestanckich wyznań, luterańskie (70 milionów), miało swe Kościoły na całym świecie,tym bardziej więc uświadomiło sobie, że musi odejść od utożsamiania go z niemieckością (Lutheritumist Deutschtum), w czym pomogły trudności, jakie napotkało w Niemczech za nazistowskich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewangelicy w Polsce

  W Polsce po pierwszej wojnie światowej istniało siedem niezależnych Kościołów ewangelickich. Łączniemiały one (1930) 842 tysiące wyznawców, co stanowiło 2,6% ludności Polski. Przewaga w nichNiemców (70% po wojnie) wywoływała tarcia narodowościowe, podobnie jak odmienna organizacja wkażdym z dawnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starokatolicy polscy

  Kościoły starokatolickie w Europie nie okazywały wielkiej aktywności. Do ich Unii Utrechckiej należałydwa polskie Kościoły, które określiły się jako starokatolickie.

  Mariawici, zorganizowani w osobny Kościół przy końcu poprzedniego okresu, mieli początkowo 120parafii i około 200 tysięcy wyznawców...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /5 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protestantyzm światowy

  Obie wojny światowe dotknęły boleśnie wszystkie Kościoły, w tyra także ewangelickie, zarówno przezzniszczenia materialne (głównie świątyń i majątku kościelnego), jak i przez nastawienie ludzi nieomalwyłącznie na sprawy polityczne i gospodarcze. Dla Kościołów ewangelickich w ojczyźnie reformacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /3 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anglikańska Wspólnota

  Charakterystyczny dla XX wieku ruch przebudzenia, który wyszedł z Walii pod przewodnictwem kaznodzieiświeckiego, Evana Robertsa, odznaczał się tym, że kierowali nim świeccy, choć obejmował teżpastorów. Wywierał wpływ na religijne i moralne życie jednostki, ale również na życie całego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 117

  praca w formacie txt

Do góry