Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Księża - robotnicy

  Apostolat i działalność duszpasterska we Francji, po liście pasterskim arcybiskupa Paryża, kardynała Emmanuela Suharda Essor ou déclin de l’Eglise (1947) ukierunkowały się na pozyskanie środowiskspołecznych zdechrystianizowanych, szczególnie robotniczych, czemu chcieli służyć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacje młodzieżowe (1914 - 1978)

  Kościół starał się objąć swoimi bractwami i stowarzyszeniami jak najszersze kręgi młodzieży katolickieji współdziałał z innymi organizacjami młodzieżowymi, jak skauting czy organizacje sportowe, jeśli odpowiadałyideałom religijnym, mię były mu wrogie i nie miały charakteru politycznego. Gdy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /4 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy migracyjne

  Migracja ludności, bądź zewnętrzna (z jednego kraju do drugiego), bądź wewnętrzna (z jednego regionukraju do drugiego, ze wsi do miasta) była zjawiskiem stałym w historii i niezależnie od swych przyczynstanowiła problem społeczny, czasem też polityczny. Nieraz miała przyczyny religijne, chronienie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzeci Świat

  Problemy społeczne nękały wszystkie kraje świata, lecz po drugiej wojnie światowej uświadomiono sobieich skalę w krajach Trzeciego Świata. W ciągu powojennych dwudziestu lat rozpadły się wszystkiewładztwa kolonialne, które państwa europejskie tworzyły przez cztery lub pięć wieków. Ludy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partie chrześcijańskie (1914 - 1978)

  Miały charakter partii politycznych, ale w swych programach szeroko uwzględniały sprawy społeczne.Włoska partia (Partito Popolare Italiano) odrzucała zasadę wszechwładzy państwa i domagała się uznaniawszystkich praw Kościoła i rodziny, wolności religijnej i swobody nauczania, zachowania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki zawodowe (1914 - 1978)

  Benedykt XV nie podzielał uprzedzeń swego poprzednika wobec związków zawodowych. Zapewniał ichkatolickich przywódców, że jest z nimi całym sercem i nawoływał księży, by nie uważali działalnościspołecznej, mimo jej aspektów ekonomicznych, za obcą posłudze kapłańskiej.

  Pius XI w encyklice...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Caritas chrześcijańska

  Miłość bliźniego, będącą źródłem i zasadą wszelkich form dobroczynnej działalności nazywano w Kościelecaritas chrześcijańską, w Polsce zaś nadano tę nazwę kościelnym towarzystwom dobroczynnym:Związek Towarzystw Dobroczynnych Caritas. Miłość i sprawiedliwość w działaniu oraz ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch abstynencki

  W Kościele dostrzegano już w XIX wieku, że rozpowszechniony i stale rozpowszechniający się alkoholizmjest nie tylko zagadnieniem moralnym (demoralizacja), ale także kwestią społeczną.Walkę z nim uznano za zadanie duszpasterskie kapłanów i ogółu katolików. Działalność abstynencka itrzeźwościowa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korporacjonizm chrześcijański

  Kościół był przerażony komunizmem i socjalizmem, wielu zaś, i nie tylko wśród katolików, przerażałkapitalizm choćby z tego względu, że w Stanach Zjednoczonych 2% ludzi posiadało 40% całego krajowegokapitału. Podjęto więc walkę z potęgą finansjery, a zarazem odrzucano dążności do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etyka i teologia moralna

  Problemy etyczne i moralne budziły w okresie międzywojennym większe zainteresowanie niż inne zagadnieniateologiczne. Zmuszały do tego ówczesne warunki, w których trzeba było rozwiązywać trudnekwestie życia rodzinnego, społecznego i międzynarodowego z powodu zwodniczego neomaltuzjanizmu,okrutnych reżimów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /4 743

  praca w formacie txt

Do góry