Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DZIAŁALNOŚĆ DUSZPASTERSKA

  Duszpasterstwo rozszerzyło zakres swej działalności, zwłaszcza o zorganizowany apostolat religijny ispołeczny, stosowało nowe metody, miało wielu bardzo gorliwych kapłanów, ale z trudem pokonywałowzmagający się proces laicyzacji, dechrystianizacji i ateizmu, a w niektórych krajach okazało się wobecnich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akcja Katolicka w Polsce

  Liga Katolicka, pierwsza w Polsce organizacja powszechnego apostolstwa laikatu (akcja katolicka wszerszym znaczeniu) została powołana do istnienia w Poznaniu (1920) przez arcybiskupa gnieźnieńskiegoi poznańskiego, prymasa Edmunda Dalbora. Faktycznym jej twórcą był ks. Józef Prądzyński, jeden...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formacja kapłańska

  Duchową formacją kapłanów w poprzednim okresie zajął się Pius X (święty), dokonując reformy życiaseminaryjnego. Uważano jednak, że integrystyczne skostnienie objęło ich formację intelektualną, dlategoBenedykt XV motu proprio Seminaria clericorum (1915) utworzył Kongregację Seminariów i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Książka i prasa (1914 - 1978)

  Apostolat religijny i społeczny Kościoła wymagał, by do niego włączyć w szerszym niż dotąd zakresieksiążkę, prasę i radio.

  Książka była doceniana już w poprzednim okresie, gdy tworzono tanie wydawnictwa książek katolickichi sieć bibliotek parafialnych. W obecnym okresie Kościół zwiększył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁALNOŚĆ APOSTOLSKA

  Laikat, na wezwanie Kościoła, w różnym stopniu angażował się w poznawanie i rozwijanie jego naukispołecznej, a przede wszystkim w działalność na wielu polach pracy społecznej. Kościół głosił to jakojedną z istotnych form apostolatu, ujętego przez Piusa XI w Akcję Katolicką. Organizacyjnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /1 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powołania kapłańskie

  Duszpasterstwo stale rozwijane wymagało większej liczby kapłanów, tym bardziej że trzeba było tworzyćnowe parafie, tymczasem nie we wszystkich krajach zwiększała się liczba powołań kapłańskich, w niektórychzaś wprost malała lub - jak w Ameryce Południowej - była stale minimalna. Kościół w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Radio, film, telewizja (1914 - 1978)

  Rozwój radiofonii i kinematografii był bardzo szybki w okresie międzywojennym. Telewizja weszła domassmediów po drugiej wojnie światowej. W latach dwudziestych istniały różnice w zapatrywaniach kółkościelnych co do korzystania z radia. W niektórych krajach katolickich, w tym także w Polsce...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laikat apostolski

  Kościół miał nie tylko własną naukę społeczną, ale stworzył Akcję Katolicką, by apostolat uprawialiwszyscy katolicy. W niektórych krajach, jak Francja, musiał przełamać wyłącznie indywidualistycznetraktowanie religii, podkreślając społeczny wymiar katolicyzmu. O społecznym charakterze religii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francja - kraj misyjny

  Ujawniony i prawnie usankcjonowany (1905) w tzw. laicyzacji Francji proces odłączenia Kościoła odpaństwa i od instytucji życia publicznego sprzyjał pokrywającemu się częściowo z nim procesowi dechrystianizacji:odchodzenia jednostek i grup społecznych od chrześcijaństwa na skutek porzucenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bractwa i stowarzyszenia (1914 - 1978)

  Nazwą dzieła (ouevres) chętnie obejmowano we Francji wszystkie dzieła religijne, bractwa i stowarzyszeniakościelne. Dzieła papieskie o charakterze misyjnym, jak Dzieło Rozkrzewiania Wiary, powstały wXIX wieku i rozwijały się w XX wieku. W okresie międzywojennym tworzono nowe dzieła religijne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 488

  praca w formacie txt

Do góry