Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Instytuty świeckie

  Nową formą życia konsekrowanego stały się instytuty świeckie, tak nazwane, bo ich członkowie niezamykają się za klauzurą, lecz żyją w świecie. Są to wspólnoty kleryckie i laickie, które dążą do doskonałościprzez zachowanie rad ewangelicznych i pełnią dzieła apostolstwa, żyjąc według...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystus królujący

  Chrystus doznawał w Kościele zawsze najwyższego kultu, ale w XX wieku pogłębiła się świadomośćteologów i ludzi wierzących, że On jako Bóg-Człowiek jest centralnym punktem całej rzeczywistościświata rozumnego, przede wszystkim człowieka i jego działania. Tak pojęty chrystocentryzm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /2 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakony w Polsce (1914 - 1978)

  W dogodnych warunkach niepodległej Polski nastąpiła aktywizacja życia zakonów i zgromadzeń zakonnychoraz ich działalności. Kościół bardzo tego pragnął, szczególnie w byłym zaborze pruskim i rosyjskim,gdzie je niszczono. Swoje istnienie mogły ujawnić skrytki, założone przez bł. Honorata...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maryja Wniebowzięta

  Dogmat o Wniebowzięciu NMP, ogłoszony w Roku Świętym (1950) przez Piusa XII, utrwalał cześćMaryi, która w Kościele wzrastała od początku omawianego okresu, rozwijając się na ogół w tradycyjnychformach, jak nabożeństwa majowe, nabożeństwa październikowe i pielgrzymki do sanktuariów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duchowość katolicka

  Zakony były głównymi ośrodkami jej rozwoju, mając już dawno wypracowane szkoły duchowości religijnej:augustiańską, bazyliańską, benedyktyńską, cysterską, devotio moderna (bracia wspólnego życia,kanonicy regularni), dominikańską, franciszkańską, ignacjańską (jezuici), karmelitańską...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naród maryjny

  Polacy sami o sobie mówili i inni w świecie to uznawali, że są narodem maryjnym. Przed Soborem WatykańskimDrugim, a zwłaszcza po nim, teologowie z innych krajów czynili z tego zarzut. Wydawało sięim, że pobożność maryjna oparta na uczuciach nie kształtuje wystarczająco życiowych postaw katolika inie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /4 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch biblijny (1914 - 1978)

  Występujący nikło i lokalnie już (1902) we włoskim Pobożnym Stowarzyszeniu św. Hieronima, ruchbiblijny rozwinął się później niż. ruch liturgiczny, mając zresztą w nim jedno ze swych źródeł. Odegrałwszakże szczególną rolę w rozwoju i pogłębianiu życia religijnego katolików. Zanim się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYCIE RELIGIJNE

  Formy życia religijnego w zakonach i zgromadzeniach zakonnych (życie religijne konsekrowane) wzbogaciłysię po drugiej wojnie światowej dzięki rozwojowi instytutów świeckich. W Polsce powstało kilkanowych zgromadzeń i zaczęto wprowadzać instytuty świeckie. Duchowość (życie wewnętrzne) miałanowych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duszpasterstwo emigracyjne (1914 - 1978)

  W formie zorganizowanej wyrosło z opieki Kościoła nad emigrantami, zalecanej episkopatom w szczególniejszysposób już przez Leona XIII i Piusa X. Podstawę prawną otrzymało w Kodeksie Prawa Kanonicznego,który pozwolił za specjalnym indultem Stolicy Apostolskiej tworzyć parafie (personalne) dlagrup...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /4 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duszpasterstwo polskie (1914 - 1978)

  W Kościele powszechnym wzbudziło szczególne zainteresowanie po wyborze Jana Pawła II, bo wiedziano,że ukształtowały go specyficzne warunki polskiego duszpasterstwa lat powojennych, które jednakw znacznym stopniu było kontynuacją duszpasterstwa okresu międzywojennego.

  Po 1918 roku rozwijało się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 667

  praca w formacie txt

Do góry