Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Massmedia

  Nie tylko wolność religijna, ale samo prawo naturalne, jak orzekł sobór, przyznaje Kościołowi prawo doposiadania i używania środków przekazu społecznego, do których zalicza się głównie radio, film, telewizjęi prasę.

  Jan XXIII włączył radio, prasę i telewizję w działalność soboru. W radiowym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziedzictwo Abrahamowe

  Wielkie jest dziedzictwo duchowe wspólne chrześcijanom i Żydom oświadczył sobór w Deklaracji o stosunkuKościoła do religii niechrześcijańskich. Określenie stosunku do Żydów nie było łatwe z racji sytuacjipolitycznej państwa Izrael i ich sytuacji w świecie.

  Powstanie tego państwa nie rozwiązało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /4 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyzwolenie Ameryki Łacińskiej

  W jej krajach, zaliczanych na ogół do Trzeciego Świata, trwał proces wyzwalania się z nędzy materialnej,a często także z ekonomicznej i politycznej supremacji Stanów Zjednoczonych oraz z feudalnej strukturyspołeczeństwa i państwa. Niektórzy teologowie, uznając konieczność tego procesu, pragnęli go...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napięcia religijne

  Prognozy statystyków zapowiadały (1960), że dotychczasowa proporcja między chrześcijanami a mahometanamina świecie ulegnie zmianie w 2000 roku. Przewidywano, że mahometanie, dotąd mniej liczni,osiągną przewagę nad chrześcijanami: 1 mld 200 mln 653 tysiące na 1 mld 132 mln 541 tysięcy. Przyczynytego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia wyzwolenia

  Kilku teologów latynoamerykańskich nie zadowoliło się ani teologią polityczną Johanna B. Metza, aniteologią rozwoju, twierdząc, że obie nie są przystosowane do faktycznej sytuacji Ameryki Łacińskiej.Usiłowali więc na nowo interpretować dokumenty z II Konferencji CELAM-u w Medellin (1968), któreużyły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europa zjednoczona

  W okresie zimnej wojny i tragicznego podziału politycznego i ekonomicznego Europy tym bardziej odczuwanopotrzebę jedności. Za Ojca Europy, który był całkowicie opanowany ideą jej jedności, uznanochrześcijańskiego demokratę, Roberta Schumana (1886-1963), prawnika i polityka pochodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Encykliki Jana XXIII

  W Konstytucji Gaudium et spes sobór wspomniał niedawne dokumenty Urzędu Nauczycielskiego Kościoła,które obszerniej wyłożyły jego naukę o społeczeństwie. Wzięto pod uwagę przede wszystkim dwieencykliki Jana XXIII: Mater et Magistra (1961) i Pacem in terris (1963).

  Pierwsza z nich ukazała się w 70...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /4 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europa Wschodnia (1958 - 1978)

  Odcięte żelazną kurtyną od Europy Zachodniej i od Stolicy Apostolskiej kraje Europy Wschodniej, wrazze Związkiem Radzieckim, były stale przedmiotem troski papieży, tym większej, im większego prześladowaniaw nich doznawał Kościół. Watykan już po rewolucji październikowej w Rosji podjął sterania,by...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /4 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauczanie Pawłowe

  W społecznej doktrynie Pawła VI pierwsze miejsce zajęła nauka wyłożona w encyklice Populorum progressio.Papież wydał ją (1967), gdy stwierdził potrzebę nowego spojrzenia na całość kwestii społecznejw warunkach dawniejszych i nowych konfliktów w świecie. Chodziło głównie o stosunki między krajami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELIZACJA ŚWIATA

  Starochrześcijański termin ewangelizacja wprowadzono na stałe do soborowej i posoborowej świadomościKościoła. Najwięcej powiedział o niej Paweł VI (1975) w adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi,uznanej za największe wydarzenie w Kościele po soborze, na którym już starano się dostrzec...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /1 020

  praca w formacie txt

Do góry