Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ŻYCIE I POSŁANNICTWO JEZUSA

  Chrystianizm powstał z nauki Jezusa, który urodził się w Palestynie za czasów Augusta i został ukrzyżowany w Jerozolimie za panowania Tyberiusza, przy czym, praktycznie rzecz biorąc, dat tych wypadków nie jesteśmy w stanie ustalić dokładnie. Nasze informacje o tych zdarzeniach, mających zasadnicze...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /14 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PALESTYŃSKIE SEKTY

  Te dwie sprzeczne z sobą tendencje dominują nad całą historią Izraela w okresie, kiedy narodzić się ma chrystianizm. Wyciskają piętno nawet na owej mesjańskiej nadziei, która jest wówczas zasadniczym rysem żydowskiej religijności. Niemal wszyscy Żydzi oczekują w niedalekiej, jak im się wydaje...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /8 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GMINA JEROZOLIMSKA

  Śmierć Jezusa wywołuje popłoch w małej grupie jego wiernych. Ale wkrótce jego wyznawcy opanowują się. Rozczarowani, a nawet zrozpaczeni nagłym zniknięciem Mistrza, odzyskują jednak głęboką ufność i zaczynają głosić dobrą nowinę o jego zmartwychwstaniu i rychłym powrocie. Nowoczesny...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /3 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLENISTYCZNA DIASPORA

  Uniwersalistyczne dążenia judaizmu najwyraźniej przejawiają się w diasporze. Jednak stosunki pomiędzy Żydami a poganami nie układały się tam zawsze przyjaźnie i sielankowo. Sam fakt stosowania się do nakazów Prawa Mojżeszowego sprawiał, że pierwsi nie mogli zżywać się z otoczeniem i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /16 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIĘTY PAWEŁ

  O Pawle mamy więcej informacji niż o którejkolwiek innej postaci pierwszego pokolenia chrześcijaństwa, a to dzięki jego własnym listom zaliczonym do kanonu Nowego Testamentu, a także dzięki Dziejom apostolskim, które poświęcają mu piętnaście rozdziałów na dwadzieścia osiem, jakie liczy całość...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /8 682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNAGOGA

  Propaganda judaizmu, jaką podejmuje Filon w przededniu ery chrześcijańskiej, nie wiąże się jednak wyłącznie z nim i tradycją myśli aleksandryjskiej.

  Złożyły się na to również inne czynniki, których wpływ był mniej ograniczony w przestrzeni i w czasie niż oddziaływanie Filona. Mowa tutaj...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /8 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ CHRZEŚCIJAŃSTWA

  Bardzo niewiele wiemy o poszczególnych etapach ekspansji chrześcijańskiej i o jej rytmie. Tym bardziej nie możemy podać jakichkolwiek danych liczbowych. Mimo to istnieją pewne punkty, na których można się oprzeć. Chrystianizacja cesarstwa trzymała się, co jest rzeczą naturalną, głównych tras...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /13 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROZELITYZM ŻYDOWSKI

  W ramach rodziny życie żydowskie chętnie zamyka się w sobie, natomiast w ramach synagogalnych daje okazję do stosunków ze światem zewnętrznym. Kult synagogalny jest publiczny: nawet nie-Żydzi mogą przebywać w synagodze jako słuchacze i widzowie. Synagogi palestyńskie, a w znacznie większym stopniu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /14 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACJA KOŚCIOŁA

  Chrześcijaństwo od razu umieszcza się samo poza granicami ustalonych ram. Jego podstawowe struktury kształtują siew dwóch pierwszych wiekach i utrwalają się w tym, co czasem nazywane bywa protokatolicyzmom (przez historyków niemieckich: Friihkatholiy.ismus). Zdaje się, że już gmina jerozolimska miała...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /9 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYTUACJA POLITYCZNA PALESTYNY

  Kiedy pierwsi misjonarze chrześcijańscy wyruszyli, aby głosić ewangelię poza Palestyną, drogę mieli już utorowaną. Energiczna i skuteczna propaganda żydowska zjednała już dla monoteizmu, jak się wydaje, dość wielu pogan. W łonie samego pogaństwa pod różnorodnością kultów działały już...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /10 366

  praca w formacie txt

Do góry