Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Inne błędy szacowania

  Scharakteryzowane wyżej błędy popełniane przy ocenianiu nie wyczerpują oczywiście wszystkich możliwych ich rodzajów. W literaturze znane są również inne błędy szacowania, np. błąd kontrastu i bliskości.

  Błąd kontrastu (z j. ang.: contrast error) związany j est z tendencj ą do dokonywania...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umożliwianie łączności z praktyką pedagogiczną

  Użyteczność badań eksperymentalnych w pedagogice uzasadnia również to, iż stwarzają one badaczowi możliwość pozostawania w bezpośredniej łączności z szeroko rozumianą praktyką pedagogiczną. Jakie ma to znaczenie zarówno dla unowocześnienia pracy dydaktycznej i wychowawczej z dziećmi i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osobliwe cechy osoby oceniającej

  Na osobiste cechy osoby oceniającej, które w niemałym stopniu przyczyniają się do popełniania przez niąbłędów przy ocenie, skład'ają się m.in. jej niedomagania w koncentracji uwagi oraz w poprawnym spostrzeganiu i zapamiętaniu tego, co jest istotne z punktu widzenia przeprowadzanych badań. Źródłem...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ułatwianie innowacji pedagogicznych

  Badania eksperymentalne stanowią nierzadko także cenne źródło inspiracji dla dalszych innowacji, dotyczących unowocześnienia działalności dydaktyczno-wychowawczej. Otóż weryfikowany pomysł rodzi często dalsze pomysły i nasuwa cały szereg problemów otwartych, wymagających dodatkowych badań. W ten...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Troska o trafność i rzetelność skal ocen

  Wprawdzie zakłada się w skalach ocen względną trafność i rzetelność, błędem byłoby jednak zaniedbywanie podnoszenia ich wartości poznawczej poprzez nadanie im charakteru narzędzi bardziej wiarygodnych. Istnieją różne sposoby zwiększania trafności i rzetelności skal ocen. O niektórych już...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złożoność i uciążliwość badań eksperymentalnych

  Eksperyment pedagogiczny jest niewątpliwie metodą badań nadzwyczaj złożoną i uciążliwą. Złożoność jego polega przede wszystkim na konieczności uwzględnienia zarówno zmiennych niezależnych, jak i zależnych i pośredniczących oraz na właściwym doborze grup eksperymentalnych i kontrolnych...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowywanie osób oceniających

  W zapobieganiu błędów w ocenianiu — oprócz uświadomienia ich sobie oraz troski o ich trafność i rzetelność — dopomaga również odpowiednie przygotowywanie osób do udziału w badaniach za pomocą skal ocen. Pewnym krokiem w tym kierunku jest zasygnalizowane wcześniej uświadomienie osób objętych badaniami...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromadzenie danych obserwacyjnych

  Gromadzenie, czyli rejestrowanie danych obserwacyjnych jest równoznaczne z dokonywaniem ich zapisu możliwie w krótkim czasie po ich zaobserwowaniu. Słusznie przypomina się, że: „zapamiętane dane w wyniku obserwacji są odwrotnie proporcjonalne do logarytmu minionego czasu” (S. Lamnek, 1993, s. 295), o czym...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /5 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opracowywanie i interpretacja danych obserwacyjnych

  Zgromadzony materiał obserwacyjny wymaga następnie starannego uporządkowania po to, by poddać go z kolei wnikliwej interpretacji. Uporządkowanie czy opracowywanie zarejestrowanych uprzednio danych obserwacyjnych jest na ogół równoznaczne z odpowiednim ich ustrukturalizowaniem, tj. zgodnie z przyświecającymi...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /11 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Względna wartość poznawcza obserwacji

  Na ogół nikt specjalnie nie wątpi, że obserwacja nie jest metodą naukową, na której można bezwzględnie polegać. Cechują ją różnorodne ograniczenia pod względem możliwości poznawczych. Ograniczenia takie dotyczą wprawdzie każdej metody naukowej, w przypadku jednak obserwacji są one szczególnego...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 382

  praca w formacie txt

Do góry