Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ŚWIĘTY AMBROŻY I ŚWIĘTY HIERONIM

  Chrześcijaństwo łacińskie, które wraz ze świętym Augustynem chlubnie wysuwa się na pierwszy plan, za panowania Teodozjusza ma tylko dwóch wybitnych przedstawicieli: świętego Ambrożego i świętego Hieronima. Ambroży nie jest ani pisarzem, ani jakimś wyjątkowo głębokim myślicielem. Ten wysoki...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /5 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MNISI W SPOŁECZEŃSTWIE I W KOŚCIELE

  Jest rzeczą zrozumiałą, że ten rozwój życia klasztornego, tak bujny z końcem wieku IV w całym cesarstwie, ściągnął na siebie uwagę ówczesnych. Jest to jedno z najważniejszych zjawisk epoki i cała opinia zdaje sobie z tego sprawę. Mnisi byli, podobnie jak piramidy, jedną z osobliwości Egiptu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /6 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZEŹBA PRZED KONSTANTYNEM

  Jeżeli cofnąwszy się w czasie przyjrzymy się najstarszym dziełom sztuki chrześcijańskiej, stwierdzimy, że noszą one na sobie bardzo wyraźny wpływ, jeśli nie pojęć pogańskich, to przynajmniej świeckich wzorów. W tej dziedzinie szczególnie owocne jest przestudiowanie rzeźby, gdyż ta forma...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /17 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAN CHRYZOSTOM I KAPADOCYJCZYCY

  Jednakże w tym czasie, to znaczy pod koniec IV wieku, punkt ciężkości kultury chrześcijańskiej spoczywał na greckim Wschodzie. Tam żyli najwybitniejsi jej przedstawiciele, jak święty Jan Chryzostom, oraz wielcy Kapadocyjczycy. Jan, którego następne pokolenie nazwały Chryzostomem, to znaczy...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /11 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZTUKA W IV WIEKU

  W miarę jak sztuka przedstawiająca rozwija się i różnicuje, również inspiracja nabiera różnych odcieni. Idea zbawienia nigdy nie zanika zupełnie, ale dołącza się do niej wątek jednocześnie narracyjny i doktrynalny. W swoich początkach sztuka chrześcijańska obrazowała przede wszystkim nadzieję...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /16 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIĘTY AUGUSTYN

  Temu świetnemu gronu pisarzy chrześcijańskich z końca stulecia najwybitniejszego przedstawiciela dał jednakże łaciński Zachód. Święty Augustyn, młodszy o ćwierć wieku od Kapadocyjczyków, jest również o parę lat młodszy od Chryzostoma, Ambrożego i Hieronima. Przeżył ich wszystkich. Urodzony w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /9 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PISARZE CHRZEŚCIJAŃSCY. POKOLENIE KONSTANTYNA

  Nie możemy sporządzić tutaj pełnego i szczegółowego bilansu literatury chrześcijańskiej IV wieku. Należy jednak dokonać chociażby krótkiego jej przeglądu i w paru słowach scharakteryzować głównych jej przedstawicieli. Utrzymuje się dwujęzyczność cesarstwa: literatura łacińska rozwija się...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /10 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIELGRZYMKI

  Zarówno judaizm, jak pogaństwo dobrze znały tę pobożną praktykę. Świątynia jerozolimska ściągała z okazji wielkich świąt kalendarzowych, zwłaszcza Paschy, wielkie tłumy, na pewno dochodzące do dziesiątek tysięcy, przybyłe nie tylko z najodleglejszych okolic Palestyny, ale również ze...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /10 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAGADNIENIA CHRYSTOLOGICZNE

  Spory w Kościele przednicejskim dotyczyły, po pierwsze, zagadnień dyscypliny i praktyki liturgicznej, po drugie zaś, właściwych problemów doktrynalnych. Wśród pierwszych wymienić należy spór o datę obchodzenia Wielkanocy i wspomniany już w związku z prześladowaniami problem tak zwanych lapsi, do...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /6 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTYTUCJE DOBROCZYNNE

  Jednakże życie chrześcijańskie nie ogranicza się do tych przejawów ściśle religijnych ani do obszaru samej tylko kultury. Chce ono przesycić wszystkie dziedziny cywilizacji antycznej, nagiąć je do siebie albo przetworzyć. Wspominaliśmy już o wpływie chrystianizmu na ustawodawstwo cesarskie w IV...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /4 131

  praca w formacie txt

Do góry