Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Aleksander Wielki

  356-323 rok p.n.e., król Macedonii; zniszczył państwo perskie i podbił wszystkie jego terytoria az ' do północno-zachodnich Indii. Mimo przedwczesnej śmierci -w trzydziestym trzecim roku życia - i mimo że jego olbrzymie państwo zostało następnie podzielone, Aleksander zasadniczo wpłynął na dalszy...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adopcjanizm

  Doktryna odmawiająca Jezusowi natury boskiej. Według adopcjanizmu nie był on odwiecznie Synem Bożym, ale stał się nim, gdy w chwili chrztu zstąpił na niego Duch Boży. W następstwie tej adopcji Jezus został po zmartwychwstaniu umieszczony po prawicy Bożej. Doktryna adopcjan opiera się, biorąc...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ A ZAWÓD ŻOŁNIERZA

  Problem ten ma jeszcze inne aspekty. Często twierdzono, że istnienie silnie zorganizowanego i zhierarchizowanego Kościoła samo przez się było niebezpieczne dla państwa i społeczeństwa, ponieważ podkopywało jego jedność duchową i osłabiało spójność, budując i przeciwstawiając struktury...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /5 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aelia Capitolina

  Nazwa pogańskiego miasta, kolonii rzymskiej, wzniesionej na miejscu zburzonej Jerozolimy przez t> Hadriana. Edykt nakazujący budowę tego miasta wokoło świątyni Jowisza stał się jedną z przyczyn drugiego powstania żydowskiego (132-135 r.). Gdy powstanie stłumiono, miasto zostało rzeczywiście...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTERNACJONALIZM CHRZEŚCIJAŃSKI A PATRIOTYZM RZYMSKI

  Jednakże z innego punktu widzenia chrześcijaństwo stanowi zagrożenie dla cesarstwa, ale sprawa ta z całą ostrością występuje dopiero w okresie pokonstantyńskim, gdy Kościół, już prawdopodobnie zyskawszy większość i silny dzięki poparciu władzy świeckiej, chce traktować z państwem jak równy...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /5 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afryka Północna

  Nie umiemy ustalić daty pojawienia się chrześcijaństwa w Afryce Północnej. Tradycje mówiące o apostolskim pochodzeniu Kościoła afrykańskiego nie mają uzasadnienia historycznego i w starożytności wspominali o nich jedynie chrześcijańscy autorzy z Afryki Możliwe że misjonarze przvbvli ze Wschodu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ I PAŃSTWO. ZACHÓD I WSCHÓD

  Pozostaje nam jeszcze jedno zagadnienie, na które ostatnio zwrócił uwagę A. Momigliano. Kościół - twierdzi ten historyk - stanowi w IV wieku, w porównaniu z coraz bardziej skostniałymi i nieskutecznymi strukturami cesarstwa, potężne pole magnetyczne, przyciągające wszystkich, którzy chcą się wybić...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /6 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akwila

  Chrześcijanin, który wraz z żoną Pryscyllą należał do żydowskiej kolonii w Rzymie i wraz z nią został wydalony ze stolicy na rozkaz Klaudiusza (49 r). Trudno przypuścić, że rozkaz opuszczenia miasta, o którym wspominają równocześnie Dzieje apostolskie! Swetoniusz objął wszystkich Żydów...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Achaja

  Prowincja rzymska, od 27 roku p.n.e. poddana władzy senatu; w latach 15-44 n.e. była prowincja cesarską, po czym znowu podlegała senatowi. Jedna z inskrypcji, powstała za prokonsulatu Galliona, pozwala ustalić na lata 51—52 pobyt świętego t> Pawia w Kor\ ncie. stolicy tej prowincji.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUNKT WIDZENIA HISTORYKÓW NOWOŻYTNYCH

  Z kolei nowożytni historycy również zastanawiali się, jakie były przyczyny upadku i ostatecznej klęski Rzymu, jego władzy i kultury. Szukali ich wszędzie, raz na zewnątrz i w najazdach barbarzyńskich, to znowu wewnątrz cesarstwa, i wtedy znajdowali je w zepsuciu obyczajów, wzrastającej a nieprawej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /5 985

  praca w formacie txt

Do góry