Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Antonin [Pius, 86 - 161 rok]

  Cesarz rzymski w latach 138-161, następca Hadriana, który zaadoptował go w roku swojej śmierci. Nazwany Pobożnym (Pius), starał się hamować jednocześnie rozwój sceptycyzmu i stale rosnącą popularność kultów wschodnich, dążąc do odrodzenia starej religii państwowej, co sprawiło, że porównywano...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antoninowie

  Imię nadane sześciu cesarzom rzymskim, którzy panowali od 96 do 192 roku. Dynastia, oparta na systemie adopcji, wzięła nazwę od Antonina Piusa. Tylko ostatni jej przedstawiciel, Kommodus, był rodzonym synem swego poprzednika, Marka Aureliusza.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antychryst

  Żydowska tradycja apokaliptyczna znała od II wieku p.n.e., zapewne w związku z przenikającymi z Iranu wpływami dualistycznymi, postać potężnego wroga, który u kresu czasów miał stawić czoło Bogu. Czasami identyfikowano go z szatanem albo Belialem. W miarę jak coraz wyraźniej precyzowało się...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antysemityzm

  Występował już w świecie starożytnym. Główną jego przyczyną był separatyzm Żydów i, ujmując rzecz głębiej, źródło tego separatyzmu, ich religia. W odróżnieniu od nowoczesnych form tego zjawiska, aspekt rasowy nie odgrywał w nim żadnej roli. Nie było również podłoża ekonomicznego. Z punktu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /2 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apamea

  Nazwa wielu miast w Azji Mniejszej, w tym także miasta syryjskiego nad Orontesem, które, pierwotnie nazwane Farnake, zostało przezwane Apameą przez Seleukosa Nikatora na cześć jego żony Apamei. Zapewne docierały tam misje chrześcijańskie w czasach apostolskich, ale o tamtejszym biskupstwie mamy...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amoniusz Sakkas

  Pierwsza połowa III wieku, filozof aleksandryjski. Mistrz Plotyna, bywa uważany za rzeczywistego założyciela szkoły neoplatońskiej. Według Porfiriusza, którego cytuje Euzebiusz z Cezarei, urodził się w rodzinie chrześcijańskiej i powrócił do pogaństwa pod wpływem swoich nauczycieli.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ananiasz

  Towarzysz Azariasza i Misaela. Ci trzej młodzi Hebrajczycy zostali, jak opowiada Księga Daniela, wrzuceni do pieca ognistego na rozkaz Nabuchodonozora, króla Babilonii, gdyż nie chcieli oddawać czci jego posągowi, jednakże wyszli z tej próby cali i zdrowi. Ów fakt z ich życia cieszył się wyraźnym...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andrzej (święty)

  Jeden z Dwunastu, brat Piotra. Ewangelia Jana przedstawia go jako pierwszego, który powołany został przez Chrystusa na ucznia, i wspomina o nim wielokrotnie. Ta tendencja do podkreślania roli-Andrzeja zrodziła się prawdopodobnie w Kościołach azjatyckich. Według Euzebiusza z Cezarei Andrzej był...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aleksandria

  Miasto założone przez Aleksandra Wielkiego w 332 roku p.n.e. na wybrzeżu egipskim, rozbudowane i upiększone przez Ptolomeusza I Sotera i Ptolomeusza II Filadelfosa; w 47 roku p.n.e. miasto zdobył Cezar, a w 30 roku p.n.e. August wcielił je do państwa rzymskiego. Za rządów pierwszych Ptolomeuszów...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /4 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antioch IV Epifanes

  Król syryjski w latach 175-164 p.n.e. z dynastii Seleucydów. Jego działalność skierowana przeciwko Żydom, która przechodziła niekiedy w zdecydowane prześladowania i która wywołała powstanie Machabeuszów, mieściła się w ramach zamierzonej przez niego unifikacji religijnej i kulturalnej jego ziem...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /547

  praca w formacie txt

Do góry