Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Apulejusz z Madaury

  125-175 rok, pisarz łaciński urodzony wMadaurze, w Afryce, w zamożnej miejskiej rodzinie. Kształcił się w Kartaginie, gdzie zyskał wielki rozgłos jako retor i pisarz. Był wyznawcą filozofii platońskiej, umysł miał ciekawy i niespokojny; wiele podróżował. Interesowały go wszystkie dziedziny...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arystobul II

  Król żydowski (67-63 r. p.n.e.) z dynastii hasmonejskiej, syn Aleksandra Janneusza; popadł w konflikt ze starszym bratem Hyrkanem II. Spór ten stał się pretekstem interwencji rzymskiej w Palestynie. Pompejusz poparł Hyrkana i po zdobyciu Jerozolimy w roku 63 przyznał mu godność arcykapłańską...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Archelaus

  Jeden z synów Heroda Wielkiego. Na mocy testamentu ojca, za zgodą Augusta, otrzymał zarząd Judei właściwej, Samarii i Idumei z tytułem tetrarchy (4 r. p.n.e.). Józef Flawiusz przedstawia go jako brutalnego despotę. Rządził nieudolnie i skargi wnoszone na niego do Augusta sprawiły, że cesarz pozbawił...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arystydes

  II wiek, apologeta chrześcijański. Jego Apologia, zwrócona do Antonina (a zdaniem Euzebiusza z Cezarei - do Hadriana), zachowała się w tłumaczeniu na język syryjski; istnieją również jej fragmenty armeńskie i greckie. Apologia stara się dowieść, że ludy pogańskie, a nawet Żydzi, których monoteizm...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arianizm

  Doktryna głoszona ok. 320 roku przez Ariusza, kapłana z Aleksandrii, która podporządkowywała Logos Ojcu, jedynie nieśmiertelnemu i w konsekwencji jedynie prawdziwemu Bogu. [Jej wyznawców zwano arianami.]

  Arianizm, chociaż potępiony w 325 roku na soborze nicejskim, który orzekł, że Syn jest...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asklepios

  Po łacinie Aesculapius, Eskulap, syn Apollina i kobiety śmiertelnej, bóg sztuki lekarskiej, ojciec Hygiei, ubóstwionej personifikacji zdrowia; często przedstawiano go z wężem, co przemawiałoby za chtonicznym pochodzeniem tego bóstwa. Najbardziej znanym ośrodkiem jego kultu był Epidauros na Peloponezie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arles

  Miasto w Galii Narbońskiej, od 48 roku p.n.e. kolonii rzymskiej; rozwinęło się zwłaszcza za panowania Augusta. Niezbyt uzasadniona tradycja jako pierwszego biskupa tego miasta wymienia świętego Trofima, którego trudno umieścić w czasie.

  Istnienie biskupstwa zaświadczone jest w roku 254, gdy święty...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apolinary

  Imię dwóch retorów chrześcijańskich. Pierwszy nauczał w Berytus [dziś Bejrut], a później w Laodycei. Drugi (310-390 r), syn poprzedniego, doszedł do godności biskupa tego miasta. Jego erudycja i pobożność zapewniły mu szacunek zarówno pogan, jak chrześcijan. Nicejczyk w sporach trynitarnych...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apoloniusz z Tyany

  I wiek p.n.e., wędrowny filozof neopitagorejski. Jego ascetyczny tryb życia, cnoty i zdolności cudotwórcze zjednały mu wielkie poważanie wśród pobożnych pogan. Napisany za panowania Sewerów przez Filostratosa Żywot Apoloniusza z Tyany, gdzie trudno jest oddzielić historię od legendy, przedstawia go...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apokalipsa

  Słowo pochodzenia greckiego, oznacza objawienie. W judaizmie tuż przed erą chrześcijańską krążyła bogata literatura apokaliptyczna opisująca założenie królestwa Bożego na ziemi.

  Kanoniczna Księga Daniela, współczesna czasom powstania Machabeuszów, jest zdaje się najstarszym przykładem tego...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /935

  praca w formacie txt

Do góry