Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ateny

  Spustoszone przez Sullę (w 86 r. p.n.e.), Ateny w okresie cesarskim wchodziły w skład prowincji Achai, której stolicą był Korynt. Choć pozbawione dawnej wspaniałości, pozostały jednym z ważnych ośrodków kultury greckiej, a także religii pogańskiej. Liczni cesarze okazywali troskę o to miasto i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Azja Mniejsza

  Skolonizowana przez Greków poczynając od wybrzeża zachodniego, zdobyta na Persach przez Aleksandra Wielkiego, wcielona głównie do państwa Seleucydów, Azja Mniejsza była stopniowo zajmowana przez Rzymian ód 133 roku p.n.e. Istniały tam duże gminy żydowskie.

  Wiarę chrześcijańską głosił na tym...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Attalos III

  [Filometor, 171-133 , rok p.n.e.], ostatni król Pergamonu, w testamencie przekazał swoje państwo, jeden z ośrodków kultury hellenistycznej w Azji, państwu rzymskiemu; Rzym uczynił je zalążkiem swojej prowincji azjatyckiej. Imię Attalos było prawdopodobnie bardzo rozpowszechnione w tym regionie. Na...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Baal

  Wyraz semicki oznacza: „pan, władca". Naprzód nazywano tak Hadada (Adada), kananej-skiego boga burzy i wegetacji roślinnej, a także szczytów górskich, w szczególności Libanu i Karmelu. W Starym Testamencie występuje óbók bogini Aszerat, na pewno identycznej z Asztarte. Teksty z Ugarit (dziś Ras Szamra)...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Attys

  Młody pasterz z Frygii, bóg wegetacji roślinnej, ukochany bogini Kybele. W przystępie szału dokonał samokastracji i krew jego wywołała odrodzenie się przyrody. Sosna była drzewem szczególnie mu poświęconym. Kult Attysa w okresie cesarstwa miał charakter kultu inicjacyjnego, w którym taurobolium...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asteriusz

  ok. 330-ok. 401 r., biskup Amazji Pontyjskiej. Zachowały się niektóre jemu przypisywane homilie, ale nie zawsze jesteśmy pewni ich autentyczności. Jedna z nich opisuje malowidła, które w kościele Św. Eufemii w Chalkedonie przedstawiały męczeństwo tej świętej.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arnobiusz

  Pisarz chrześcijański piszący po łacinie. Uczył retoryki w Numidii, ale pociągnął go chrystianizm, poprosił więc o przyjęcie do Kościoła. Jego dzieło Adversus nationes (Przeciw poganom), w którym chciał przekonać biskupa rodzinnego miasta o szczerości swego nawrócenia, stanowi cenne źródło...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Artemida

  Bogini grecka pochodzenia przedhełleńskiego. Zanim stała się dziewiczą boginią łowów, była to zespolona z ziemią i dzikimi zwierzętami bogini matka, opiekunka narodzin. W ramach synkretyzmu identyfikowano ją z różnymi boginiami, zwłaszcza z rzymską Dianą i wielką boginią z Efezu.

  Kult tej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apostoł

  Od greckiego słowa apostolosoznaczającego „wysłaniec". Wpierwotnym Kościele wyraz ten ma dwa różne znaczenia. Po pierwsze, oznacza członka kolegium Dwunastu; są oni nazwani apostołami tylko dwa razy w Ewangeliach; to znaczenie stało się potoczne. Po drugie, w szerszym ujęciu, termin ten oznacza tych...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arysteasza List

  Prawdopodobnie napisany przez urzędnika dworu Ptolemeusza Filadelfosa (285-247 r. p.n.e.), ten żydowski tekst opowiada, jak ów władca wysłał poselstwo do Jerozolimy. Z zachwytem opisuje miasto i świątynię i relacjonuje, jak na prośbę lagidzkiego króla siedemdziesięciu dwóch uczonych żydowskich...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /635

  praca w formacie txt

Do góry