Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Cyrena

  Główne miasto Cyrenajki, wywodzące się z greckiej kolonii założonej w 631 roku p.n.e. Cyrenajka przeszła pod panowanie Ptolemeuszów, potem stała się niezależnym państwem, które w 96 roku p.n.e. Ptolemeusz Apion przekazał Rzymowi. Utworzyła ona jedną prowincję z Kretą w 67 roku p.n.e.

  W Cyrenie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chalkedon

  Miasto w Bitynii, naprzeciw Konstantynopola, na azjatyckim brzegu Bosforu, miejsce czwartego soboru powszechnego, gdzie potępiono doktrynę monofizytów. Kościół Św. Eufemii, zbudowany w IV wieku, gdzie malowidła przedstawiały męczeństwo tej świętej, przyciągał licznych pielgrzymów i często...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cyryl Aleksandryjski

  [378 - 444 rok], od roku 412 do śmierci biskup Aleksandrii. Przeciwnik Nestoriusza, jako przewodniczący soboru efeskiego w roku 431 przyczynił się do potępienia go. Dzięki jego odpowiedzi na traktat Juliana Apostaty Kata Galilaion (Przeciw Galilejczykom) możemy wytworzyć sobie dość dokładne pojęcie o...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cirta

  Dzisiejsza Konstantyna, nazwana tak od Konstantyna Wielkiego. Już w III wieku istaniało tam biskupstwo. Jest mianowicie wzmianka o rewizji w Kościele chrześcijańskim podczas prześladowań za Dioklecjana. Biskupstwo to w IV wieku było przedmiotem ostrych sporów pomiędzy katolikami a donatystami.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bazylides

  Gnostyk aleksandryjski. Rozpoczął nauczanie ok. 135-140 roku. Uważa on Boga ludu Biblii za zwierzchnika niższej kategorii aniołów, stwórców świata materialnego.

  Kiedy ten Bóg spróbował podporządkować sobie inne ludy, Bóg najwyższy, Ojciec, sprzeciwił się, posyłając swojego pierworodnego Syna...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cyryl Jerozolimski

  [ok. 310-386 roku], ok. 348 roku biskup Jerozolimy, obrońca nicejskich zasad wiary, wielokrotnie posyłany na wygnanie przez zwolenników arianizmu, zwłaszcza przez cesarza Walensa, po którego śmierci mógł wrócić do swojej biskupiej stolicy i wziąć udział w soborze konstantynopolitańskim w. 381 roku...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cynegiusz

  Koniec IV wieku, wysoki urzędnik rzymski. Teodozjusz mianował go prefektem gwardii cesarskiej Wschodu (384 r.) z zadaniem tępienia pogaństwa; Cynegiusz wypełniał je gorliwie zachęcany przez swą żonę Akantię, która pozostawała pod wpływem mnichów. Okazał jednak wiele względów pogańskiemu retorowi...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Betlejem

  Miasto w Judei, parę kilometrów na południe od Jerozolimy. Ewangelie tam lokalizują narodziny Chrystusa. Helena i jej syn, cesarz Konstantyn, kazali zbudować w Betlejem bazylikę Narodzenia, która bez wątpienia jest najstarszą budowlą chrześcijańską zachowaną w całości. Natychmiast zaczęła ona...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cynicy

  Nazwę tę nadali uczniom Diogenesa z Sinope (IV w.p.n.e.) ich przeciwnicy, ponieważ odrzucali oni wszelkie konwencje i żyli jak psy (kynes). Cynizm był raczej ideałem życia, prowadzącym do pogody ducha i całkowitej niezależności jednostki niż wyraźnie sformułowaną doktryną. Połączony z...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bazyli (święty)

  ok. 330-379 roku, jeden z kapadockich Ojców Kościoła, z przydomkiem „Wielki", biskup Cezarei Kapadockiej w roku 370. Erudyta, surowej pobożności, był również wybitnym organizatorem i polemistą.

  Między innymi jest autorem trzech ksiąg Adversus Eunomium {Przeciw Eunomiuszowi), przywódcy arianizmu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /830

  praca w formacie txt

Do góry