Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Hauran

  Górzysty masyw na południowy wschód od Damaszku, na wschód od Jeziora Tyberiadz-kiego. W szerszym znaczeniu nazwę tę stosuje się do płaskowyżu, który jest przedłużeniem tego masywu ku zachodowi. Biblia określa te tereny nazwą Baszan. Kraj ten został włączony do królestwa Heroda Wielkiego, a...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grecja

  Po rzymskim podboju została najpierw przyłączona do Macedonii, a od 27 roku p.n.e. stała się prowincją Achają. Chrześcijaństwo zaszczepił tam święty Paweł, który z powodzeniem nauczał w Koryncie, ale doznał porażki w Atenach, gdzie szkoły filozoficzne pozostały aż do początków VI wieku...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hebrajczycy

  Jedna z nazw narodu żydowskiego, utworzona od imienia Hebera, który według Księgi Rodzaju był potomkiem Sema i mitycznym przodkiem narodu wybranego. W Dziejach apostolskich nazwą Hebrajczyków określa się pewien odłam Kościoła jerozolimskiego, w przeciwstawieniu do hellenistów. Przeciwieństwo to miało...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzegorz z Nazjanzu

  ok. 330-ok. 390 roku, jeden z kapadockich Ojców Kościoła, towarzysz studiów świętego Bazylego.

  Chociaż nazwany teologiem, nie pisał traktatów doktrynalnych w ścisłym tego słowa znaczeniu; w swoich mowach zabłysnął jako żarliwy obrońca ortodoksji nicejskiej, zwalczał zwłaszcza eunomianizm...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  List do Hebrajczyków

  Pismo redagowane po grecku, przypisywane przez tradycję - z wieloma zresztą wahaniami — świętemu Pawłowi; w rzeczywistości nie znamy ani jego autora, ani daty powstania. W każdym razie powstało przed 90 rokiem, ponieważ cytuje je Klemens Rzymski.

  List zawiera chrystologię dość już rozwiniętą, a...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzegorz z Nyssy

  ok. 332—ok. 394 roku, jeden z kapadockich Ojców Kościoła, zwany Mistykiem, młodszy brat świętego Bazylego. Brał czynny udział w sporach doktrynalnych, zwalczał szczególnie - jak jego brat Bazyli i za jego przykładem - skrajny arianizm Eunomiusza. Na jego poglądy wpłynął znacznie Orygenes, od...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hebron

  Miasto w Judei, na południe od Jerozolimy. Według Biblii, Abraham wybrał tam grotę Makpela na grób rodzinny. Ten grób partriarchów. otaczany czcią już przez Żydów, stał się w IV wieku miejscem pielgrzymek chrześcijańskich. Dzisiejszy meczet (Haram) zbudowany został na miejscu kościoła krzyżowców...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Galileja

  Północna część Palestyny, najżyźniejsza i najludniejsza. Jezus, który według tradycji urodził się w Betlejem w Judei, tutaj spędził większą część życia.

  Związek pomiędzy przydomkiem „Nazarejczyk" a galilejskim miastem Nazaret bywał czasem podawany w wątpliwość, ale chyba niesłusznie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ezdrasz

  [V/IV wiek p.n.e., kapłan żydowski], odrodził judaizm i odbudował świątynię po powrocie z niewoli babilońskiej. Kanoniczna Księga Ezdrasza i Księga Nehemiasza, którą Biblia grecka nazywa niekiedy II Księgą Ezdrasza, opowiadają o tym odrodzeniu; są one kontynuacją dwóch Ksiąg Kronik i wyszły z...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Galien

  Cesarz rzymski, syn Waleriana, który przyjął go za współrządcę w 253 roku i po którym Galien objął władzę (260-268 r.). Historycy starożytni przedstawiają go jako rozpustnika, okrutnika i władcę nieudolnego. Sąd ich, na pewno przesadny i stronniczy, pozostaje w sprzeczności z pochwałami, jakimi...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /825

  praca w formacie txt

Do góry