Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jerozolima

  Miasto w Palestynie. Przed osiedleniem się Hebrajczyków w Palestynie, na miejscu późniejszej Jerozolimy istniało dość duże miasto kananejskie, zamknięte od wschodu doliną Cedronu, od zachodu i od południa doliną Hinnom. Kiedy Dawid zdobył twierdzę Syjon, kazał tam zbudować pałac. Stając się...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakub

  Według Biblii, syn Izaaka i Rebeki (fot. 103), ojciec dwunastu synów, którzy stali się przodkami-eponimami dwunastu pokoleń Izraela. On sam nazywany jest Izraelem w Księdze Rodzaju, w następstwie tajemniczego epizodu walki z aniołem. Nowy Testament wymienia trzy postaci o tym imieniu.

  Dwie.z nich...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Joba (Hioba) Księga

  Księga kanoniczna Starego Testamentu, należąca do ksiąg dydaktycznych. Ukazuje człowieka sprawiedliwego, który w cierpieniu mimo najcięższych prób nie traci wiary w Boga i ostatecznie odzyskuje wszystko, czego został pozbawiony. Zwalcza klasyczną doktrynę o nagrodzie i karze, która za jedyną...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jamblich

  Urodził się w Chalkis w Syrii, umarł około 330 roku, uczeń Porfiriusza z Tyrtl; utworzył syryjskie odgałęzienie neoplatonizmu.

  Jest autorem zbioru nauk pitagorejskich (z dziesięciu ksiąg dochowało się pięć) i księgi o misteriach; wychodząc z kosmologii Plotyna rozwija on skomplikowany system...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jonasza Księga

  Mała księga kanoniczna Starego Testamentu. Zaliczona do ksiąg prorockich, różni się od nich tym, że zawiera nie wypowiedzi postaci, której imię nosi, lecz jej dzieje. W rzeczywistości jest to opowieść dydaktyczna, nie pozbawiona tła historycznego, z ironią krytykująca w osobie Jonasza...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan [święty, apostoł]

  Święty, apostoł, jeden z Dwunastu, syn Zebedeusza. Tradycja kościelna przypisuje mu autorstwo czwartej Ewangelii oraz trzech Listów kanonicznych i Apokalipsy. Listy wydają się dziełem tego samego autora, co Ewangelia. Więcej wątpliwości budzi Apokalipsa, chociaż odnaleźć w niej można pewne tematy...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Józef Flawiusz

  ok. 35-100 roku, historyk żydowski; dzieła jego są naszym najważniejszym źródłem wiadomości o judaizmie w początkach ery chrześcijańskiej. Pochodził z rodziny kapłańskiej, należał do stronnictwa faryzeuszów. Zamieszany, wbrew woli, w powstanie żydowskie w 66 roku, nagle przeszedł do obozu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izajasz

  Żył w drugiej połowie VIII wieku p.n.e. Pierwszy z czterech proroków większych Starego Testamentu. W biblijnej księdze, która dochowała się pod jego imieniem, tylko część pierwsza (rozdziały I-XXXIX) pochodzi od niego.

  Przepowiednie drugiego autora, anonima, który pisał pod koniec niewoli...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Herod Agrypa I

  Wnuk Heroda Wielkiego, protegowany Kaliguli i Klaudiusza, który dla niego odbudował królestwo jego dziadka (Judea i Samaria), gdzie Herod Agrypa panował od roku 41 do śmierci w roku 44. Zapoczątkował wobec chrześcijańskiego Kościoła w Jerozolimie politykę nietolerancji, której kulminacyjnym punktem...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /04.05.2013 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hippona, Hippo Regius

  Dzisiejsze Bóne miasto w rzymskiej prowincji Numidii, siedziba biskupstwa co najmniej od połowy III wieku. W IV wieku przewagę tam mieli donatyści aż do chwili, gdy biskupem miasta został wybrany święty Augustyn. W mieście było wiele kościołów, a wśród nich basilica maior, zaś przy niej memoria...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /04.05.2013 Znaków /492

  praca w formacie txt

Do góry