Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kafarnaum, Kapernahum

  Miejscowość w Galilei na północno-zachodnim brzegu jeziora Genezaret, czyli Tyberiadzkiego. W początkach ery chrześcijańskiej był to ożywiony port rybacki i zamożny ośrodek handlowy, siedziba rzymskiego garnizonu i punkt celny na drodze z Damaszku do Jerozolimy. Ewangelie wspominają o nim jako o...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kartagina

  Punicka metropolia Afryki Północnej, zburzona przez Rzymian w 146 roku p.n.e., odbudowana przez Augusta, stolica administracji i główny ośrodek życia ekonomicznego prowincji afrykańskiej.

  Początki chrystianizmu w Kartaginie są nie znane. Pod koniec II wieku miejscowy Kościół liczył już wiele...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Judeochrystianizm

  Odgałęzienie starożytnego Kościoła wierne obserwancji i niektórym poglądom żydowskim. W swojej początkowej postaci judeochrystianizm reprezentowany był przez gminę jerozolimską, zgrupowaną wokoło Dwunastu, a szczególnie przy Jakubie, bracie Pana, który wydaje się przywódcą judeochrześcijan.

  Ci...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jana Ewangelia

  Czwarta z Ewangelii kanonicznych, odznacza się w stosunku do Ewangelii synoptycznych wybitną oryginalnością, ale zna zawartą w nich tradycję, a może nawet tekst którejś z nich. W niektórych punktach, może nawet w tym, co dotyczy podania dłuższego okresu nauczania Jezusowego, historyczna wartość tej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izrael, Izraelici

  Nazwa nadawana w Biblii ludowi żydowskiemu. Otrzymał ją od Boga Jakub po swojej walce z aniołem." Tekst biblijny sugeruje taką etymologię: „Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem." Imię to jednak zdaje się znaczyć: „Bóg walczy."

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Judaizm

  Tą nazwą określa się formę, jaką przybrała religia ludu izraelskiego po zburzeniu pierwszej świątyni i po powrocie z niewoli babilońskiej.

  Wyrażenie Spatjudentum (późny judaizm), używane przez historyków niemieckich, oznacza ściślej okres od wprowadzenia na tron dynastii machabejskiej, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Chryzostom

  ok. 354-407 roku, jeden z Ojców Kościoła greckiego, zwany Złotoustym (Chrysostomos) dzięki darowi krasomówczemu. Był kapłanem w Antiochii, potem, w 398 roku, biskupem Konstantynopola.

  Jego homilie egzegetyczne budowane są według zasad szkoły antiocheńskiej i nawiązują zasadniczo do historycznego...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izyda [bogini]

  Małżonka i siostra Ozyrysa, któremu przywróciła życie zaklęciami magicznymi, gdy zamordował go Set. Już w Egipcie faraonów była najpopularniejszym z bóstw żeńskich, uosabiała miłość małżeńską, a także - w stosunku do swego syna Horusa - miłość macierzyńską.

  Poza Egiptem, w epoce...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /2 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Chrzciciel

  Współczesny Chrystusowi zwierzchnik sekty żydowskiej, z której może zrodziła się sekta mandajska. Głosił nad brzegami Jordanu naukę o charakterze apokaliptycznym i eschatologicznym, zapowiadając kres czasów i udzielając chrztu oczyszczającego, chrztu pokuty, w obliczu niedalekiego królestwa Bożego...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jahwe

  Biblijne imię Boga, często występujące w transkrypcji jako Jehowa.. Po hebrajsku pisano tylko spółgłoski tego imienia, J H VH, tak że nie wiemy, jakie samogłoski występowały w nim pierwotnie. Również znaczenie tego imienia jest niejasne. Zdaje się, że miało ono związek z czasownikiem „być" i że...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 022

  praca w formacie txt

Do góry