Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kalikst [święty]

  Diakon Kościoła rzymskiego, a następnie (217-222 r.) jego biskup. Odegrał ważną rolę w ówczesnych sporach teologicznych, zwłaszcza w kwestii przebaczania grzesznikom. Jego reskrypt, który dopuszczał do sakramentu pokuty wszystkich grzeszników bez wyjątku, został ostro skrytykowany przez Tertuliana i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kasjusz Dion

  ok. 160-ok. 235 roku, historyk grecki rodem z Bitynii; karierę zrobił za Sewerów. Autor Historii rzymskiej, która obejmuje okres od początków do 229 roku. Dwie pierwsze części, z których pierwsza doprowadzona jest do ustanowienia pryncypatu, a druga do śmierci Marka Aureliusza, są kompilacją dzieł...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kana

  Miejscowaść w Galilei, wymieniona przez Józefa Flawiusza, który tam przez pewien czas przebywał. Nie ma pewności, że obecna Kana [Kefar Kana], parę kilometrów na północ od Nazaretu, leży w tym samym miejscu, co starożytna.

  Ewangelia Jana tam umieszcza pierwszy cud Jezusa, przemienienie wody w wino...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Julian Apostata

  331-363 rok, cesarz rzymski, syn przyrodniego brata Konstantyna. Wróciwszy potajemnie do pogaństwa [stąd przydomek Apostata - „Odstępca"], gdy doszedł do władzy, otwarcie oświadczył, że jest poganinem i, krótkie swoje panowanie (361-363 r.) poświęcił próbom odrodzenia starej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katakumby

  Etymologia wyrazu jest niejasna. Wy'aśnienie jej greckim kata kumbas, co oznacza „przy wgłębieniu", nie jest przekonujące. Łacińskie ad Catacumbas było, zdaje się stosowane najwcześniej w odniesieniu do cmentarza podziemnego Św. Sebastiana przy via Appia.

  W szerszym znaczeniu stało się określeniem...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapadocja

  Wschodnia część Anatolii. Kolejno miała różnych władców, po czym za Cyrusa została wcielona do państwa perskiego, następnie na krótki czas do królestwa Seleucydów, a potem, w III wieku p.n.e., odzyskała niezależność pod rządami miejscowej dynastii. Prowincją rzymską stała się za Tyberiusza...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Juliusz Afrykańczyk

  Pierwsza połowa III wieku, autor chrześcijański piszący po grecku, urodzony w Palestynie; bywał na dworze Aleksandra Sewera. Z dzieł jego pozostały jedynie fragmenty; Kroniki świata liczyły pięć ksiąg i łączyły fakty historii biblijnej z historią świecką; Kestoi (Hafty) miały charakter...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karakalla

  [188-217 rok, cesarz rzymski] (211-217 r.), syn i następca Septymiusza Sewera. Przydomek Caracalla pochodzi od nazwy ulubionego przezeń płaszcza, jaki nosili Galowie i Germanie. Oficjalnie panował pod imieniem, jakie nosił Marek Aureliusz: Marcus Aurelius Antoninuś.

  Zgodnie z wolą ojca miał dzielić...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Justyn Męczennik

  ok. 100-ok. 165 roku, najsłynniejszy z apologetów greckich. Pierwszą Apolo-gię napisał ok. 155 roku, daty powstania drugiej nie udało się ustalić. Dialog z Żydem Trytonem, który odbywa się zapewne w trakcie drugiej wojny żydowskiej (132-135 r.), jest późniejszy od pierwszej Apologii. Euzebiusz znał...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karpokrates

  Przywódca jednej z sekt gnostyckich w II wieku, który zdobył pewien rozgłos w Rzymie za pontyfikatu Aniceta (ok. 155 r.). Według Karpokratesa świat stworzyli archonci, którzy władają duszami ludzkimi za pomocą namiętności. Dusza Jezusa Chrystusa zdołała zrzucić to jarzmo.

  Za jego przykładem...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /714

  praca w formacie txt

Do góry