Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Lerins

  Mały archipelag wysp przy francuskim wybrzeżu śródziemnomorskim; święty Honorat założył tam klasztor, z którego wyszło wielu wybitnych przedstawicieli chrześcijaństwa galijskiego, jak Cezary z Arles, Hilary z Poitiers, Eucheriusz z Lyonu i inni.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Libaniusz

  314—393 rok, retor i sofista grecki. Urodził się i zmarł w Antiochii, gdzie osiadł w 354 roku jako profesor wymowy; wcześniej nauczał w Konstantynopolu i Nikomedii. Zdecydowany przeciwnik chrześcijaństwa, utrzymywał jednak stosunki z wybitnymi chrześcijanami, jak Grzegorz z Nazjanzu, Teodor z...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laodycea

  Kilka starożytnych miast Azji Mniejszej nosiło tę nazwę, (m. in. Laodycea w Syrii założona przez Seleukosa I). Najważniejsza w dziejach chrześcijaństwa jest Laodycea we Frygii. niedaleko spływu rzek Likos i Meander. Rozwój zawdzięczała Antiochowi II, który ok. 250 roku p.n.e. nadał już...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kornutus, Lucius Annaeus Cornutus

  I wiek n.e., filozof stoicki, wygnany przez Nerona ok. 68 roku. Z jego licznych dzieł filozoficznych i retorycznych zachowało się Theologiae Graecae compendium, które podaje w duchu filozofii stoickiej i za pomocą dość fantazy'nych wywodów etymologicznych alegoryczną interpretację mitologii.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lateran

  Rzymska posiadłość rodu Laterani. z początkiem IV wieku należała do Fausty, żony Konstantyna, który podarował go Kościołowi. W roku 313 zwołano tu synod, aby potępić donatyzm. W obrębie pałacu cesarskiego Konstantyn kazał zbudować wspaniałą bazylikę, która stała się pierwszą katedrą w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korynt

  Miasto w Grecji, na przesmyku łączącym Peloponez z Grecją kontynentalną. Zburzony przez Rzymian w 146 roku p.n.e., odbudowany przez Cezara, podniesiony do godności stolicy prowincji Achai, Korynt był niezwykle ważnym ośrodkiem handlowym, rozporządzał dwoma portami, jednym na Morzu Jońskim (Zatoka...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leontopolis

  Miasto greckie w delcie Nilu, gdzie oddawano cześć bogom o lwiej głowie; od połowy II wieku p.n.e. mieściła się tam świątynia żydowska, która na próżno chciała rywalizować ze świątynią ierozolimską i została zamknięta przez Wespazjana po wojnie w Judei.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół

  Po grecku ekklesia, co znaczy „zgromadzenie". W starożytnych Atenach terminem tym określano zgromadzenie ludu. W greckim przekładzie Biblii (Septuaginta) odnosi się on do zgromadzenia ludu izraelskiego. Stąd pierwsi chrześcijanie określali tak nową społeczność chrześcijańską, którą utworzyli. Dwa...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leon I Wielki

  Papież w latach 440-461. Odegrał decydującą rolę w umocnieniu stolicy rzymskiej i jej prymatu. Jego interwencja u Attyli uratowała Italię przed najazdem Hunów. Uzyskał również od Genzeryka. króla Wandalów, obietnicę, że w czasie grabieży Rzymu ludność zostanie oszczędzona.

  Rozstrzygający był...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kult

  O kulcie chrześcijańskim w czasach apostolskich wiemy to tylko, co wynika z niewielu informacji w Nowym Testamencie. Od najwcześniejszego okresu poświadczony jest obrzęd chrztu i w zakończeniu Ewangelii Mateusza (nieautentycznym) przedstawiony został jako wynikający z nakazu zmartwychwstałego Chrystusa...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 252

  praca w formacie txt

Do góry