Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Liturgia

  Od greckiego słowa leiturgia, co oznaczało w Grecji klasycznej „służbę publiczną". U chrześcijan oznacza obrzędy związane z kultem. Mało nam wiadomo o liturgii sprzed okresu pokoju w Kościele.

  Wiele źródeł jednak przychodzi w sukurs dziełu Hipolita Rzymskiego Apostolica paradosis (Tradycja...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mandaizm

  >

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maksencjusz

  Syn Maksymiana, kazał się obrać pretorianom władcą w Rzymie po śmierci Konstancjusza Chlorusa, aby przeciwstawić się planom Konstantyna (306 r.). Władał Italią do klęski przy Moście Mulwijskim, gdzie zginął w roku 312. Opinia prześladowcy chrześcijan, jaką urobił mu Konstantyn i tradycja...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lukian z Samosaty

  ok. 125?-ok. 195 roku, pisarz grecki, urodzony w Samosacie, stolicy Kommageny w Syrii. Satyryk, umysł sceptyczny, często porównywany z Wolterem. Wyśmiewał przesądy i wierzenia swoich współczesnych, a także obrzędy i mity pogańskie.

  Znany przede wszystkim jako autor Rozmów zmarłych. Jednakże...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maksymian [Marcus Aurelius Valerius Maximianus]

  Cesarz pochodzenia illiryjskiego, dopuszczony do współrządów przez Dioklecjana, początkowo w 285 roku z tytułem cezara, potem jeszcze przed ustanowieniem tetrarchii - z tytułem augusta. Sprawując rządy na Zachodzie, surowo zastosował na podległych mu obszarach edykty o prześladowaniu. Abdykował wbrew...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lyon [dawne Lugdunum]

  Miasto celtyckie, później galo-rzymskie, stolica prowincji Celtica, którą potem nazwano Lugduńską, i metropolia trzech Galii. Ołtarz Romy i Augusta, wzniesiony u spływu Saony i Rodami, był od 12 roku p.n.e. głównym ośrodkiem kultu cesarza w państwach galijskich. Chrześcijaństwo istniało tam co...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maksymin Daja [Caius Galerius Valerius Maximinus]

  [zmarł w 313 roku, cesarz rzymski], siostrzeniec Galeriusza, który adoptował go w 305 roku po abdykacji Dioklecjana i Maksymiana. Zdobył sobie opinię człowieka brutalnego i przesądnego. Po śmierci Galeriusza w 311 roku ze zwiększoną gorliwością kontynuował represje przeciwko chrześcijanom. Jego...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łukasza Ewangelia

  Trzecia Ewangelia kanoniczna i synoptyczna. Jej autor korzystał" z pism wcześniejszych, w tym z Ewangelii Marka, a także z ustnej tradycji i opowiadań naocznych świadków. Autor, który prawdopodobnie ok. 85 roku pisał ją w dość klasycznej grece, był nawróconym poganinem i zwracał się do byłych pogan...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Licyniusz

  IV wiek, cesarz (fot. 120), objął władzę jako august Zachodu, chociaż nie był wprzód cezarem; nastąpił po Sewerze, zamordowanym przez Maksencjusza, władcę Italii, w roku 307.

  W bardzo niepomyślnej sytuacji zdołał jednak zachować swój tytuł u boku Maksymiana i Konstantyna, i utrzymać się na...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leptis Magna

  Miasto w Trypolitanii na wybrzeżu pomiędzy dwiema Syrtami. Ten ważny ośrodek handlowy stał się za Trajana kolonią rzymską i znacznie się rozwinął za rządów Septymiusza Sewera, który tam się urodził i wzniósł wielkie budowle (forum, termy, cyrk). Od III wieku prawdopodobnie siedziba biskupstwa...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /453

  praca w formacie txt

Do góry