Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kryteria odnoszące się do wyborów pozytywnych i negatywnych

  W pierwszych kilkudziesięciu latach stosowania klasycznych badań socjometrycznych zalecano przede wszystkim formułowanie pytań, odnoszących się do wyborów pozytywnych. Zakładano, że pytania domagające się wyborów negatywnych stawiają osoby badane w sytuacjach sztucznych (nieautentycznych); większość z...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /1 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobór treści w zadaniach testowych

  Zasady konstruowania zadań testowych, odnoszących się do zawartych w nich treści, zwracają uwagę przede wszystkim na zgodność tych zadań z programem nauczania. Ze względu jednak na ramowy charakter programu nauczania dobrze jest oprzeć się przy konstruowaniu testów również na obowiązujących uczniów...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zalety badań testowych

  Na ogół uznaje się dużą użyteczność testów osiągnięć szkolnych w badaniach pedagogicznych. Nade wszystko pozwalająone zbadać w miarę dokładnie poziom wiadomości i umiejętności uczniów, co w zasadzie rzadko możliwe jest za pomocą tradycyjnej formy „odpytywania” przez nauczycieli. Otóż ten sam...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co rozumie się przez metodę socjometryczną

  A. Bjerstedt (1956) — znakomity znawca metody socjometrycznej — określa jąjako „ilościowe badanie stosunków międzyludzkich w aspekcie faworyzowania, obojętności i odrzucenia w określonej sytuacji wyboru” (za J. Friedrichs, 1990, s. 255). Polega ona głównie na dokonywaniu wyborów pozytywnych lub negatywnych...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele metody socjometrycznej

  Inną charakterystyczną cechą metody socjometrycznej jest to, iż dotyczy ona głównie badania stosunków interpersonalnych, w tym zwłaszcza żywionych przez badanych uczuć sympatii i antypatii, a także obojętności wobec członków określonej grupy. Mówi się tam o stosunkach przyciągania (atrakcji), jak...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /7 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednolita struktura zadań testowych

  Każdy typ zadania testowego ma charakterystyczną dla niego strukturę. Stanowi ona jego cechę konstytutywną. Omówiona została w związku z przedstawionymi już poszczególnymi typami zadań testowych. Świadczą one o dużych możliwościach manipulowania wiadomościami szkolnymi celem sprawdzenia poziomu i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /1 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby formułowania zadań testowych

  Wszelka, a więc nawet najbardziej wypróbowana struktura zadania, nie gwarantuje dostatecznej wartości diagnostycznej testu wiadomości szkolnych. Wymaga ona przede wszystkim odpowiedniego ujęcia słownego pytań lub twierdzeń, z których się składa. Pytania i twierdzenia te mogą być sformułowane w taki...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trafność testu osiągnięć szkolnych

  Trafność testu decyduje o tym, czy mierzy on rzeczywiście to, co zamierzamy przy jego pomocy zbadać. Cecha ta wydaje się na pozór nieistotna. Mało kto bowiem sądzi, że test może badać sferę zjawisk, której w konstrukcji jego nie przewidywano. Tymczasem wcale nie tak rzadko zdarza się, że dany test nie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka badań ąuasi-eksperymentalnych

  Istotna różnica między badaniami stricte eksperymentalnymi a badaniami ąuasi-eksperymentalnymi polega na tym, iż w pierwszych poddaje się ścisłej kontroli zarówno przynajmniej jedną zmienną niezależną, jak i jedną zależną, a w drugich jedynie co najmniej jedną zmiennązależnąz całkowitym...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /6 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzetelność testu osiągnięć szkolnych

  Rzetelność testu osiągnięć szkolnych, czyli inaczej jego dokładność, czy też —jak chce M. Kreutz (1958, s. 75 i n.) — wiarygodność, polega na tym, że uzyskane wyniki u tej samej osoby lub tej samej grupy osób podczas kolejnych badań, za pomocą danego testu, będą do siebie bardzo zbliżone. Chodzi tu...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 090

  praca w formacie txt

Do góry