Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Miszna

  Podstawowa część Talmudu; nazwa pochodzi od hebrajskiego słowa miszna, które znaczy „powtarzać".

  Jest to kompilacja, w której utrwalono w piśmie Prawo ustne, objawione Mojżeszowi na górze Synaj, a także Torą, pisaną i rozwiniętą w tradycyjnym nauczaniu rabinów. Główną jej część opracowano z...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mitra

  Bóg indoirański, który - mniej lub bardziej wyizolowany ze swego rodzinnego panteonu -zdobył wielką popularność w całym cesarstwie rzymskim. Kult Mitry należy do najważniejszych wśród kultów mistery'nych, a wywodzi się z kultu boga Słońca. W odróżnieniu od większości bóstw misteryjnych, Mitra nie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /2 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mojżesz

  Wyzwoliciel i prawodawca Izraela. Pod jego wodzą lud hebrajski opuścił Egipt i udał się do krainy Kanaan (XIII? w. p.n.e.). Chciał narzucić Izraelitom wyłączny kult Jahwe i utrwalił przynajmniej podstawy prawodawstwa, zachowane w Pięcioksięgu pod jego imieniem.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monofizytyzm

  Doktryna głoszona w połowie V wieku przez mnicha z Konstantynopola, Eutyche-sa; przypisywał on Chrystusowi tylko jedną naturę boską, przez którą element ludzki byłby jak gdyby wchłonięty. Doktrynę tę potępił sobór w Chalkedonie (451 r.), który za ortodoksyjną uznał doktrynę o dwóch naturach...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maria Magdalena

  Święta, nazywana również Marią z Magdali, jedna ze świętych niewiast obecnych przy ukrzyżowaniu Jezusa. Tradycja, na pewno błędna identyfikuje ją z Marią siostrą Łazarza. Czwarta Ewangelia czyni ją pierwszym świadkiem zmartchwywstania Chrystusa.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marka Ewangelia

  Jakkolwiek w Nowym Testamencie figuruje ona na drugim miejscu, po Mateuszowej, w rzeczywistości jest to najstarsza z czterech Ewangelii kanonicznych. Napisana po grecku, zapewne wkrótce po 70 roku, była źródłem dwóch pozostałych Ewangelii synoptycznych. Tradycja przysądziła tę księgę Markowi, którym jest...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mateusza Ewangelia

  Pierwsza ewangelia w porządku przyjętym przez kanon, ale późniejsza od Ewangelii Marka, z której czerpie materiał. Zdaje się, że zredagowano ją na nowo ok. 85 roku, w środowisku judeochrześcijańskim, którego zresztą niepodobna umiejscowić geograficznie, a które starało się nie zrywać związku ze...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mazdaizm

  Staroirańska religia zreformowana ok. 600 roku p.n.e. przez Zoroastra (Zaratustrę), przypuszczalnego autora ksiąg Gatha, które stanowią najstarszą część Awesty. Nazwa pochodzi od imienia boga Ahura Mazdy. Zoroaster uczynił Ahura Mazdę bóstwem najwyższym i stworzycielem. Myśl mazdajska jest w zasadzie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Manicheizm

  Manicheizm, religia misyjna, szybko się rozpowszechnił i w pewnym momencie był dość poważnym przeciwnikiem chrześcijaństwa. Święty Augustyn wyznawał manicheizm, zanim stał się chrześcijaninem. Przeżycie albo też odżycie wpływów manichejskich wyjaśnia częściowo genezę średniowiecznych...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mądrości Księga

  Zdaje się, że powstała w Aleksandrii w I wieku p.n.e.; ma charakter apologii judaizmu, zwróconej zarówno do urzeczonych hellenizmem Żydów, jak i do pogan. Boża Mądrość występuje tam jako narzędzie jednocześnie stworzenia i objawienia. Księga ta głosi nieśmiertelność i odwieczność duszy i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /781

  praca w formacie txt

Do góry