Studia /78 798 prac/

  • Ocena brak

    Paweł [święty]

    Urodzony w Tarsie, między 5 a 15 rokiem, zmarł w Rzymie 63? roku. Pochodzenia żydowskiego, był gorliwym faryzeuszem i prześladowcą chrześcijan, zanim się nawrócił na chrystianizm. Pierwsze zetknięcie świętego Pawła ze wspólnotą chrześcijańską nastąpiło w Damaszku, tuż po jego nawróceniu...

    Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

    Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /3 986

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Palestyna

    Kraj ten zawdzięcza nazwę Filistynom, Pelisztim, ludowi niesemickiemu, który zajmował śródziemnomorskie wybrzeże krainy Kanaan. W początkach ery chrześcijańskiej Palestyna dzieliła się na cztery główne części: na zachód od Jordanu, posuwając się od północy ku południowi - Galileja, Samaria...

    Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

    Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /2 522

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Oniasz

    [II wiek p.n.e.], arcykapłan schizmatycki, który zbudował świątynię w Leontopolis w Egipcie dzięki pomocy Ptolemeusza Filometora. Obługiwali ją tworzący całą hierarchię lewici i kapłani, ale nigdy nie zdobyła ona sobie wielkiego uznania wśród Żydów. Wespazjan, bojąc się, że po zburzeniu...

    Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

    Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /514

    praca w formacie txt
  • Ocena 5.0

    Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak ul. Żwakowska 8/66 43-100 Tychy, Poland

    Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak ul. Żwakowska 8/66 43-100 Tychy, Poland utworzył 17 kwietnia 2013 roku, a oficjalnie 03 maja 2013 roku - kod PKD 91.02.Z Działalność muzeów - wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - Henryk Jan Dominiak -...

    Ocena /5.0 Kategoria / Inne

    Autor /DOMINIAK Dodano /04.05.2013 Znaków /3 398

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Ojcowie apostolscy

    Tak nazywa się grupę autorów pism, które w rzeczywistości są późniejsze [niż pokolenie pierwszych apostołów], gdyż powstały w końcu I i w pierwszej tercji II wieku. Nazywa się ich (tak dlatego, że uważa się, iż przekazali nieskażoną naukę, wywodzącą 'się w prostej linii od nauczania...

    Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

    Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /526

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Nikomach Flawian, Wiriusz

    ok. 334-394 roku, jeden z obrońców upadającego pogaństwa, przyjaciel Symmacha, jak i on ukazany w SaturnaliachMakrobiusza. Jako namiestnik w Afryce popierał donatystów, aby osłabić chrześcijaństwo, co spowodowało, że popadł w niełaskę u cesarza Gracjana. Uchodził za autorytet w zakresie...

    Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

    Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /610

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Morze Martwe

    Rękopisy znad Morza Martwego, zbiór dokumentów pisanych na skórze albo papirusie, odkrywany stopniowo od 1947 roku w grotach skalnych w miejscowości zwanej Chirbet O Qumran. Dokumenty te, pisane po hebrajsku, stanowiły księgozbiór klasztoru esseńczyków z Qumran i zostały prawdopodobnie ukryte w grotach...

    Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

    Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 595

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Nikomedia

    Miasto w Azji Mniejszej nad Morzem Marmara, założone w połowie III wieku p.n.e. W czasach rzymskich zostało stolicą prowincji Bitynii. Dioklecjan jako august Wschodu zrobił ją swoją siedzibą i ozdobił miasto bogatymi budowlami. W IV wieku mieściła się tam słynna szkoła, gdzie przez pewien czas...

    Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

    Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /671

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Nag Hamtnadi

    Miejscowość w Górnym Egipcie, gdzie w roku 1945 odnaleziono zbiór rękopisów koptyjskich, zgromadzonych prawdopodobnie w V wieku.

    Są to teksty gnostyckie, niektóre należą do literatury hermetycznej. Wszystkie wydają się tłumaczone z greckiego. Według wszelkiego prawdopodobieństwa jest to biblioteka...

    Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

    Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /682

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Noachickie przykazania

    Biblia zna tylko dwa przykazania nadane przez Boga Noemu, jako prawa obowiązujące całą ludzkość: zakaz przelewania krwi ludzkiej i zakaz spożywania krwi zwierząt." Tradycja rabinistyczna mnożyła ich ilość, która doszła do symbolicznej liczby siedem.

    Przykazania te w swojej ostatecznej formie...

    Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

    Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 123

    praca w formacie txt

Do góry