Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Paweł [święty]

  Urodzony w Tarsie, między 5 a 15 rokiem, zmarł w Rzymie 63? roku. Pochodzenia żydowskiego, był gorliwym faryzeuszem i prześladowcą chrześcijan, zanim się nawrócił na chrystianizm. Pierwsze zetknięcie świętego Pawła ze wspólnotą chrześcijańską nastąpiło w Damaszku, tuż po jego nawróceniu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /3 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Palestyna

  Kraj ten zawdzięcza nazwę Filistynom, Pelisztim, ludowi niesemickiemu, który zajmował śródziemnomorskie wybrzeże krainy Kanaan. W początkach ery chrześcijańskiej Palestyna dzieliła się na cztery główne części: na zachód od Jordanu, posuwając się od północy ku południowi - Galileja, Samaria...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /2 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oniasz

  [II wiek p.n.e.], arcykapłan schizmatycki, który zbudował świątynię w Leontopolis w Egipcie dzięki pomocy Ptolemeusza Filometora. Obługiwali ją tworzący całą hierarchię lewici i kapłani, ale nigdy nie zdobyła ona sobie wielkiego uznania wśród Żydów. Wespazjan, bojąc się, że po zburzeniu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena 5.0

  Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak ul. Żwakowska 8/66 43-100 Tychy, Poland

  Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak ul. Żwakowska 8/66 43-100 Tychy, Poland utworzył 17 kwietnia 2013 roku, a oficjalnie 03 maja 2013 roku - kod PKD 91.02.Z Działalność muzeów - wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - Henryk Jan Dominiak -...

  Ocena /5.0 Kategoria / Inne

  Autor /DOMINIAK Dodano /04.05.2013 Znaków /3 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ojcowie apostolscy

  Tak nazywa się grupę autorów pism, które w rzeczywistości są późniejsze [niż pokolenie pierwszych apostołów], gdyż powstały w końcu I i w pierwszej tercji II wieku. Nazywa się ich (tak dlatego, że uważa się, iż przekazali nieskażoną naukę, wywodzącą 'się w prostej linii od nauczania...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nikomach Flawian, Wiriusz

  ok. 334-394 roku, jeden z obrońców upadającego pogaństwa, przyjaciel Symmacha, jak i on ukazany w SaturnaliachMakrobiusza. Jako namiestnik w Afryce popierał donatystów, aby osłabić chrześcijaństwo, co spowodowało, że popadł w niełaskę u cesarza Gracjana. Uchodził za autorytet w zakresie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Morze Martwe

  Rękopisy znad Morza Martwego, zbiór dokumentów pisanych na skórze albo papirusie, odkrywany stopniowo od 1947 roku w grotach skalnych w miejscowości zwanej Chirbet O Qumran. Dokumenty te, pisane po hebrajsku, stanowiły księgozbiór klasztoru esseńczyków z Qumran i zostały prawdopodobnie ukryte w grotach...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nikomedia

  Miasto w Azji Mniejszej nad Morzem Marmara, założone w połowie III wieku p.n.e. W czasach rzymskich zostało stolicą prowincji Bitynii. Dioklecjan jako august Wschodu zrobił ją swoją siedzibą i ozdobił miasto bogatymi budowlami. W IV wieku mieściła się tam słynna szkoła, gdzie przez pewien czas...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nag Hamtnadi

  Miejscowość w Górnym Egipcie, gdzie w roku 1945 odnaleziono zbiór rękopisów koptyjskich, zgromadzonych prawdopodobnie w V wieku.

  Są to teksty gnostyckie, niektóre należą do literatury hermetycznej. Wszystkie wydają się tłumaczone z greckiego. Według wszelkiego prawdopodobieństwa jest to biblioteka...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Noachickie przykazania

  Biblia zna tylko dwa przykazania nadane przez Boga Noemu, jako prawa obowiązujące całą ludzkość: zakaz przelewania krwi ludzkiej i zakaz spożywania krwi zwierząt." Tradycja rabinistyczna mnożyła ich ilość, która doszła do symbolicznej liczby siedem.

  Przykazania te w swojej ostatecznej formie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 123

  praca w formacie txt

Do góry