Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Proajrezjusz

  276-367 rok, sofista chrześcijański; nauczał w Atenach, gdzie uczniami jego byli Bazyli i Grzegorz z Nazjanzu. Pokonał w turnieju krasomówczym swego rywala, poganina Himeriusza. Porzucił katedrę, gdy Julian Apostata wydał edykt szkolny przeciwko nauczycielom chrześcijanom.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poganie

  W czasach starożytnego chrześcijaństwa pojęciem tym obejmowano ogół pogan, w przeciwieństwie do narodu żydowskiego i, w ściślejszym znaczeniu, chrześcijan rekrutujących się z pogan. Po hebrajsku wyraz ten brzmiał gojim, (w języku greckim zastąpiono go słowem ethne), co Wulgata przetumaczyła na...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pięćdziesiątnica

  Od greckiego słowa pentekoste, co znaczy pięćdziesiąta, święto żydowskie przypadające w pięćdziesiątym dniu po święcie Paschy, stąd nazwa, jaką mu nadają niektóre teksty judeohellenistyczne i Dzieje apostolskie. Powszechnie Pięćdziesiątnica nazywana była świętem Tygodni, bo obchodzono ją w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prudencjusz

  348-ok. 410 roku, chrześcijański pisarz łaciński. Był adwokatem i wysokim urzędnikiem, potem, około pięćdziesiątego roku życia, aby odpokutować swe grzechy, postanowił opiewać chwałę Boga.

  Z jego obfitej twórczości wyróżniają się szczególnie Kathemerinon (Hymny chrześcijańskie) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polikarp

  Biskup Smyrny, [jeden z ojców apostolskich]; podobno w młodości znał apostoła Jana. Jego dyskusje z papieżem Anicetem w sprawie obchodzenia Wielkanocy (ok. 155 r.) nie doprowadziły do porozumienia. Jest autorem Listu do Filipian. Męczeństwo Polikarpa opowiedziane jest w liście Kościoła smyrneńskiego...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piotr

  Rybak z Galilei, następnie jeden z Dwunastu, w Ewangelii przedstawiony jako ich zwierzchnik; jego prawdziwe imię brzmiało Szymon. Piotr - greckie Petros, odpowiednik aramejskiego Kepha - jest przydomkiem, który mu nadał Jezus i który czynił go opoką Kościoła. Jego prymat w kolegium apostolskim przetrwał...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /1 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poncjusz Piłat

  Prokurator Judei w latach 26 do 36; wydał wyrok śmierci na Jezusa. Ewangelie wyraźnie usiłują zmniejszyć jego udział w tym procesie i przedstawiają go jako człowieka życzliwego i sprawiedliwego, lecz słabego, który uległ naciskowi opinii i władzy żydowskiej i wbrew swojej woli skazał...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pitagoreizm

  System filozoficzno-religijny stworzony przez Pitagorasa, który żył w VI wieku p.n.e. w Krotonie, w południowej Italii. Założył tam rodzaj zgromadzenia, którego członkowie podlegali surowej dyscyplinie, wymagającej klasztornego milczenia i wegetariańskiego sposobu odżywiania się.

  Głosił...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paweł z Samosaty

  III wiek, teolog chrześcijański, jeden z doradców królowej Palmyry, Zenobii, pokonanej przez Aureliana w 273 roku. Wyznawał chrystologię adopcjanistyczną, odmawiającą Chrystusowi natury boskiej. Ten nieprzejednany, monoteizm doprowadził go, zdaje się, do kompromisów z judaizmem, który pociągał...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Palladiusz

  ok. 363-ok. 425 roku, biskup Hellenopolis w Azji Mniejszej, wykazujący tendencje orygenistyczne. W trakcie podróży nawiązał kontakt z mnichami w Egipcie i Palestynie i spędził u nich wiele lat. W roku 420 ogłosił zbiór biografii mnichów, Historia Lausiaca, dedykowany Laususowi, szambelanowi Teodozjusza...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /575

  praca w formacie txt

Do góry