Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rabini

  Nazwa pochodzi od aramejskiego słowa rabbi oznaczającego ..mistrz". Wyraz ten. którego istnienie potwierdzone jest od I wieku, określa człowieka biegłego w Prawie żydowskim. Scribae („pisarze", czyli uczeni w Piśmie), o których mówią Ewangelie, mieszczą się w tej kategorii. Rabini kształcili się w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rawenna

  Miasto w północnej Italii, od czasów Augusta ważny port nad Adriatykiem (Portus Classis); dziś port ten oddzielony jest od morza przez naniesiony muł. Za Honoriusza w roku 402 stała się rezydencją cesarza Zachodu. Jej piękne budowle kościelne prawie wszystkie pochodzą z czasów bizantyjskich...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pryscylianizm

  Ruch religijny zrodzony w Hiszpanii ok. 375 roku z inicjatywy Pryscyliana, zamożnego i wykształconego człowieka świeckiego. Znamy go tylko za pośrednictwem jego przeciwników, więc trudno nam wyrobić sobie o nim dokładne pojęcie.

  Zdaje się, że propagował zgromadzenia prywatne o celach...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poppea

  Kochanka Nerona, którą poślubił on w 62 roku. Tacyt nie wspomina o jej sympatii do Żydów, natomiast Józef Flawiusz, który podczas pobytu w Rzymie uzyskał u niej uwolnienie kapłanów jerozolimskich uwięzionych przez prokuratora Festusa, wyraźnie mówi, że była „bogobojna", i używał jej wpływów u...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pliniusz Młodszy

  II wiek, pisarz łaciński, siostrzeniec Pliniusza Starszego; studiował retorykę w Rzymie u Kwintyliana. przeszedł tradycyjny CLII sus honorum i zakończył karierę i żywot jako namiestnik Bitynii. Pozostawił dziesięć ksiąg listów, dających żywy obraz społeczeństwa jego czasów.

  Księga X zawiera...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porfiriusz

  Urodzony ok. 233 rok w Tyrze, zmarł ok. 304 r. prawdopodobnie w Rzymie, filozof neoplatoński, uczeń filologa Longina, a przede wszystkim filozofa Plotyna (napisał O życiu, działalności i pismach Plotyna i wydał jego dzieła).

  Podejmuje w zasadzie doktrynę Plotyna i jako przedmiot rozważań...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plotyn

  ok. 205-ok. 269 roku, grecki filozof neoplatoński, urodzony w Egipcie; kształcił się w Aleksandrii u Amoniusza Sakkasa. Podróżował po Wschodzie, a potem, w roku 244, otworzył szkołę w Rzymie, gdzie wywierał wielki wpływ dzięki swojej rozległej wiedzy, głębi myśli, ascetycznej surowości życia i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /1 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pretekstat [Vettius Agorius Praetextatus]

  ok. 320—387 roku, arystokrata rzymski, żarliwy obrońca pogaństwa. Za Juliana był prokonsulem Achai, za Walentyniana - prefektem Rzymu. Interweniował w sporach wywołanych przez rywalizację Damazego i Ursyna, którzy ubiegali się o godność papieską. Makrobiusz wprowadził go jako jednego z rozmówców w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plutarch

  ok. 50?-ok. 130? roku, pisarz grecki, urodził się i zmarł w Cheronei w Beocji, gdzie osiadł spędziwszy wprzód czas jakiś w Atenach, Delfach i Rzymie, autor Żywotów sławnych mężów i zbioru rozpraw pod ogólnym tytułem Moralia, które poruszają najrozmaitsze tematy naukowe, filozoficzne i religijne (O...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pięcioksiąg

  Pięć pierwszych ksiąg Biblii. Opowiadają one historię od stworzenia świata do wejścia Izraela do Ziemi Obiecanej. Żydzi nazywają je Torą, gdyż zawierają również sz.ezegóły izraelskiego prawodawstwa.

  Z tradycyjnym przypisywaniem ich Mojżeszowi nie zgadzają się badacze nowocześni, którzy w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /720

  praca w formacie txt

Do góry