Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Sabazjos

  Bóg tracko-frygijski, identyfikowany przez Greków z Dionizosem i z Zeusem. Zdaje się, że pierwotnie było to bóstwo chtoniczne, pozostające w związku z urodzajnością pól. Za cesarstwa staje się przedmiotem misteryjnego kultu synkretycznego. Identyfikowano go również z Bogiem Żydów na podstawie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Saduceusze

  Józef interpretuje ich odrębności doktrynalne w terminach zaczerpniętych z filozofii greckiej. Podobno przyznawali człowiekowi nieograniczoną wolną wolę, nie uznawali „suwerenności przeznaczenia", to znaczy Opatrzności, a nawet, co u Żydów wydaje się nieprawdopodobne, interwencji Boga w ludzkie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /1 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Salona

  Miasto w Illirii, na wschodnim wybrzeżu Morza Adriatyckiego. Za cesarstwa rzymskiego stolica prowincji Dalmacji; szczyt rozwoju osiągnęła za rządów Dioklecjana, który pochodził z tego regionu. O istnieniu gminy chrześcijańskiej świadczą męczennicy z końca III wieku. Odkryto tam ważne budowle...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samarytanie

  Mieszkańcy Samarii; w początkach ery chrześcijańskiej tworzyli żydowską sektę schizmatycką, potępioną przez judaizm oficjalny. Nie znamy ani początków, ani daty schizmy, która oderwała ich od judaizmu.

  Obecność elementów sprowadzonych do tego kraju przez Asyryjczyków po upadku królestwa...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rufin

  Łaciński pisarz chrześcijański, urodzony w okolicach Akwilei, uczeń świętego Hieronima w Rzymie, zaprzyjaźniony z nim aż do chwili, gdy poróżnili się z powodu Orygenesa, którego dzieło Peri arehon Rufin przełożył na łacinę (Dc principiis). Wiele lat spędził w Egipcie jako mnich, potem w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samson

  Postać biblijna, jeden z sędziów izraelskich w okresie przedkrólewskim. Znany jest przede wszystkim jego związek z Dalilą i tragiczna śmierć w świątyni Dagona, którą obalił siłą swoicłi ramion i która padając zmiażdżyła go wraz z tysiącami Filistynów. O tym niezwykłym czynie i innych...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rut Księga

  Księga kanoniczna Starego Testamentu, zaliczona do hagiografii w Biblii hebrajskiej, a do ksiąg historycznych, jako ciąg dalszy Księgi Sędziów, w różnych tłumaczeniach starożytnych i nowożytnych. Niektórzy badacze sądzą, że powstała przed okresem niewoli babilońskiej. Ale jej duch, na ogół...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przysłów Księga

  Hebrajska Księga Przysłów mieni się dziełem Salomona, co zapewne sprawiło, że zaliczono ją do żydowskiego kanonu Biblii i następnie do kanonu różnych Kościołów chrześcijańskich. W rzeczywistości jest to dzieło niejednolite, którego różnych elementów nie sposób dokładnie datować, ale które, jak...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pseudoklementyny

  Tak nazywa się grupę pism, które krążyły pod imieniem Klemensa Rzymskiego, ale nie mają z nim nic wspólnego. Znamy je w dwóch różnych redakcjach: Homilie i Recognitiones (Rozpoznania). Jest to rodzaj pobożnej opowieści, podzielonej w Homiliach na dwadzieścia rozpraw, które jakoby Klemens wysłał do...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /1 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Qumran, Chirbet Qumran

  Stanowisko archeologiczne na skalnej platformie w odległości dwóch kilometrów od połnocno-zachodniego brzegu Morza Martwego. Prace wykopaliskowe, rozpoczęte po znalezieniu w pobliskich grotach tzw. rękopisów znad Morza Martwego, ujawniły wielkie ruiny zespołu budowli przeznaczonych dla ludzi żyjących...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /1 075

  praca w formacie txt

Do góry