Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Tertulian

  ok. 160-ok. 240 roku, pierwszy znany nam autor chrześcijański piszący po łacinie. Urodził się jako poganin w Kartaginie; po nawróceniu został kapłanem i apologetą wiary katolickiej; potem przystał do sekty montanistów, która odpowiadała jego nieugiętemu temperamentowi, skłonnemu do skrajności...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /1 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tydzień

  Siedmiodniowy przyjął się w cesarstwie w związku z wierzeniem, że ruchy siedmiu planet rządzą wszechświatem; pogląd ten wytworzył się pod wpływem wschodnich spekulacji astrologicznych. Mógł tutaj podziałać wpływ judaizmu, ale jako czynnik drugorzędny. Tydzień powoli wyparł rzymski sposób...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tessaloniki

  Miasto w Macedonii, dzisiaj Saloniki, założone za panowania Filipa II Macedońskiego. W okresie hellenistycznym, a potem jako stolica rzymskiej prowincji Macedonii doszły do wielkiego rozkwitu. W początkach ery chrześcijańskiej były jednym z wielkich ośrodków ekonomicznych śródziemnomorskiego Wschodu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tymoteusz

  Kaznodzieja chrześcijański pierwszego pokolenia apostołów, pochodził z Listry w Azji Mniejszej, towarzysz podróży misyjnych świętego Pawła w jego drugiej i trzeciej wyprawie. Był synem Greka i Żydówki. Paweł poddał go obrzezaniu, aby nie budził zgorszenia wśród ich słuchaczy Żydów. Tradycja...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tradycja

  W odróżnieniu od saduceuszów, którzy trzymali się Prawa pisanego, judaizm faryzejski powoływał się ponadto na Prawo ustne, również objawione na górze Synaj i od czasu Mojżesza przekazywane z pokolenia na pokolenie przez mędrców Izraela, według schematu ustalonego w traktacie rabimcznym Pirke Aboth...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /1 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teodot

  II wiek, herezjarcha, z zawodu garbarz, pochodzący z Bizancjum, wyklęty przez papieża Wiktora w Rzymie, gdzie jego doktryna zaczęła się szerzyć. Jego chrystologia adopcjanistyczna zdradza tendencje archaizujące, które zbliżały go do ebionitów i gnostyków judaizujących.

  W Kościele starożytnym...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia

  Egzegeza typologiczna, szczególna metoda interpretowania Pisma Świętego, która w Starym Testamencie, w jego rytuałach, instytucjach, a nawet opisanych w nim wydarzeniach dopatruje się prefiguracji albo „typów" rzeczywistości chrześcijańskiej: obrzezanie jest prefiguracją chrztu, ofiara Izaaka — ofiary...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /1 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trajan, Marcus Ulpius Traianus

  [53-117 rok. cesarz rzymski]; urodzony w Betyce (Hiszpania), następca Nerwy, który go zaadoptował i dopuścił do współrządów. Jest pierwszym człowiekiem z prowincji,' który doszedł do pryncypatu (98-117 r.). Za jego rządów imperium rzymskie osiągnęło największy zasięg terytorialny.

  Problem...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /1 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synkretyzm

  Termin, który po raz pierwszy występuje u Plutarcha; zrazu oznaczał federację miast kreteńskich. Historycy nowożytni określają nim łączenie się lub wzajemne przenikanie się religii, rytów, wierzeń, postaci bogów, początkowo odrębnych. Zjawisko synkretyzmu jest charakterystyczne dla życia...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Talmud

  Nazwa pochodzi od hebrajskiego słowa lamad, które znaczy,,uczyć się". Jest to obszerny zbiór komentarzy do Prawa Mojżeszowego, które reguluje nauczanie różnych szkół rabinackich w pierwszych stuleciach ery chrześcijańskiej.

  Istnieją dwie redakcje tej księgi: Talmud palestyński, mylnie nazywany...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /1 007

  praca w formacie txt

Do góry