Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Datowanie w archeologii

  Datowanie względne w archeologii opiera się przede wszystkim na metodzie stratygraficznej. Dla prehistorii szczególnie ważne jest jednak datowanie absolutne, które opiera się na metodach zapożyczonych z nauk przyrodniczych. Stosunkowo najwcześniej próbowano datować zabytki archeologiczne, opierając...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /7 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHEOLOGIA I JEJ METODY

  Archeologia zajmuje się badaniem śladów kultury ludzkiej zarówno z okresów prehistorycznych (dzieje ludzkości od chwili pojawienia się człowieka do czasu powstania pisma i źródeł pisanych), protohistorycznych (kiedy na jednych terenach żyły ludy znające pismo i mające własną rachubę czasu, a ludność...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /4 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHEOLOGIA I JEJ METODY - Wytwory i typy

  Źródła archeologiczne wyrwane z kontekstu nawarstwień przyrodniczych i kulturowych mają mniejszą wartość dla rekonstrukcji prehistorycznej kultury „żywej”, ale mogą być przedmiotem analizy i klasyfikacji stanowiących pierwszy etap studiów nad pozostałymi źródłami archeologicznymi. Analiza ta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /5 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespoły i kultury archeologiczne

  Drugim etapem analizy archeologicznej jest wyodrębnianie tzw. zespołów archeologicznych, czyli wytworów powiązanych ze sobą funkcjonalnie i użytkowanych przez tę samą grupę ludzką w określonym odcinku czasu, ewentualnie podlegających jednolitemu procesowi przekształceń.

  Do zespołów mogą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /3 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walerian [Publius Aurelius Licinius Valerius Valerianus]

  Cesarz rzymski w latach 253—260. Pochodził z rodziny senatorskiej. Zdołał opanować zamieszki po śmierci Decjusza i objął władzę cesarską. Wiele dyskutowano o jego osobistym udziale, jeśli chodzi o genezę prześladowania, które związano z jego imieniem.

  Dionizy Aleksandryjski miał powody, aby...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wespazjan, Titus Flavius Vespasianus

  [9-79 rok, cesarz rzymski], założyciel dynastii Flawiu-szów. Pochodził z sabiriskiej rodziny mieszczańskiej. Obwołany cesarzem przez armię Wschodu w okresie buntów dowódców, które wybuchły po śmierci Nerona, panował dziesięć lat (70-79 r.). Dopuścił do współrządów swoich dwóch synów, Tytusa i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Vienne [staroż. Vienna]

  Rzymska kolonia założona przez Cezara w dolinie Rodanu na miejscu galijskiego miasta. Chrześcijaństwo dotarło tutaj bez wątpienia za pośrednictwem misjonarzy z Azji Mniejszej, może już w II wieku. Diakon z Vienne, Sanktus, figuruje wśród ofiar prześladowań lyońskich w 177 roku, ale nie wiadomo, czy...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wulgata

  Łaciński przekład Biblii (editio vulgata) dokonany przez świętego Hieronima na zlecenie biskupa rzymskiego Damazego i ogłoszony w 404 roku. Miał on nadać świętym księgom formę literacką, odpowiadającą wykształconym czytelnikom, których zniechęcały bardzo chropawe przekłady używane dotąd na...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walens

  Cesarz rzymski, przyrodni brat Walentyniana I, który po objęciu władzy przekazał mu w 364 roku rządy w prowincjach wschodnich. Zwolennik arianizmu, ścigał obrońców ortodoksji i zniósł niektóre pogańskie praktyki kultu. Został pokonany i zabity w bitwie, w którą lekkomyślnie wdał się w 378 roku z...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zeloci

  Znani nam tylko ze wzmianek Józefa Flawiusza, który nie żywił do nich sympatii. Ich nazwa pochodzi od greckiego wyrazu zelotes, co znaczy „gorliwy". Gorliwość ich przejawiała się w służeniu Bogu i Prawu i przeciwstawianiu się obcej władzy w związku z tworzeniem się w Palestynie teokracji zmierzającej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /1 168

  praca w formacie txt

Do góry