Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Awdiejewo

  Górnopaleolityczne stanowisko otwarte k. Kurska (Rosja), związane z późnograwecką kulturą kostenkowsko-awdiejewską. Stanowisko datowane jest na okres 21-17 tys. lat temu. Charakteryzuje się zorganizowanym układem zabudowy, złożonej z ziemianek rozmieszczonych wokół centralnego placu. Bardzo bogate...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aspero

  Preceramiczne stanowisko na wybrzeżu Peru, w rejonie pagórków zwanych Lomas del Puerto. Odkryto w nim kilkanaście platform zbudowanych z wielkich bloków bazaltowych, na których stały budowle oraz znajdowały się groby. Liczne znaleziska ruchome obejmują tekstylia, sieci oraz liczne żarna i rozcieracze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aswad

  Tell neolityczny położony na brzegu dawnego jez. Ateibe w kotlinie Damaszku. Najstarszy poziom (IA) dostarczył kolistych budowli z cegieł suszonych na słońcu i trzciny. Gospodarka oparta była na łowiectwie (gazela, dzik) oraz na inicjalnej uprawie pszenicy i jęczmienia. Faza następna (IB)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aszelska kultura

  Obecnie synonim kultur pię-ściakowych dolnego paleolitu; dawniej — jedno ze stadiów dolnego paleolitu w Europie. Zasięg kultury aszelskiej (n. pochodzi od stan. Saint Acheul nad Sommą, we Francji) obejmuje Afrykę, Bliski Wschód, Europę Zach. i Pd. oraz znaczną część zach. Azji. Rozwój kultury...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aszód

  Osada i cmentarzysko wschodniej grupy kultuiy lendzielskiej, położone na wschód od Budapesztu. Odkryto w nim okrągłą fortyfikację (tzw. rondel) oraz ok. 190 grobów szkieletowych, głównie z wczesnej fazy kultury lendzielskiej. Odkopano też pojedyncze groby ciałopalne, groby podwójne oraz liczne...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Argissa

  Tell położony niedaleko Larisy, w Tesalii (Grecja). W warstwach o miąższości ponad 11 m reprezentowane są główne etapy rozwoju neolitu, eneolitu i epoki brązu na terenie Grecji: od najniższej warstwy zaliczanej do neolitu preceramicznego (w rzeczywistości odpowiadającej prawdopodobnie inicjalnej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amuq

  Tell neolityczny i eneolityczny w prow, Ha-tay we wsch. Turcji. Sekwencja A tego tellu uważana za klasyczną dla Bliskiego Wschodu; jest kombinacją stratygrafii kilku tellów na równinie Antiochii.

  Faza B — młodszy neolit, nadal z ceramiką typu DFBW (Dark Faced Burnished Ware — o ciemnej, błyszczącej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ai-Bunar

  Kopalnia miedzi k. Starej Zagory w Bułgarii. Odkryto w niej 11 galerii wydobywczych, sięgających do 110 m od stoku wzgórza i zagłębionych do 20 m. Kopalnia była używana w czasie kultury Gumelni-ta-Karanowo VI. W galeriach odkryto liczne pochówki i dużo narzędzi eksploatacyjnych.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amvrosevka

  Stanowisko otwarte nad M. Azow-skim na Ukrainie, w którym, w kopalnym parowie, na powierzchni ponad 200 m2, znaleziono wielkie nagromadzenie kości bizonów. Towarzyszące im zabytki kamienne należą do stepowego wariantu wschodniego kultury epigraweckiej. Daty radiowęglowe w granicach 20-15 tys. lat...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aldenhoven

  Płaskowyż w pn. Nadrenii k. Julich--Diiren, na którym odkopano największy kompleks stanowisk zachodniej ceramiki linearnej (wstęgowej rytej), o powierzchni ok. 25 km2 (co było możliwe w związku z eksploatacją węgla brunatnego na tym terenie). Do najważniejszych stanowisk należą Lang-weiler 2 (21...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt

Do góry