Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Baguette

  W archeologii: francuski termin na oznaczenie wydłużonego, wąskiego przedmiotu o przekroju płasko-wypukłym, wykonanego z poroża renifera. Wyroby te, sklejone płaskimi stronami, mogły być oprawami grotów oszczepów, nie ulegającymi łatwym odkształceniom, tak jak oprawy drewniane. Były często...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barbarzyńcy (gr. Bórbaros — cudzoziemiec)

  Tym terminem Grecy określali pierwotnie obcych (nie-Gre-ków), posługujących się niezrozumiałym, chrapliwym (w ich mniemaniu) językiem. Pojęcie to oznaczało w starożytności ludy obce z punktu widzenia Greków i Rzymian, nieokrzesane, niewykształcone, często dzikie i okrutne, nie należące do kręgu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barnenez

  Jeden z najznakomitszych megalitów w Bretanii (k. Plouezoc’h, dep. Finistere, Francja). Jest to rodzaj cairnu trapezoidalnego (nasypu kamiennego) pokrywającego 11 dolmenów z krótkim korytarzykiem. Całość mierzy 18-27x110 m i ma wys. 5 m. Pochodzi z drugiej połowy V tysiąclecia B.C. Był wtórnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Azmak

  Tell neolityczny i eneolityczny na Niz. Górnotrackiej, w okolicach Starej Zagory (Bułgaria). Powtarza się w nim sekwencja kulturowa znana z tellu Karanowo (wczesny neolit, kultury Weselinowo-Ka-lojanowiec, Marica i Gumelnita).

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Baalberg

  Grupa eneolityczna należąca do kompleksu kultuiy pucharów lejkowatych (niekiedy określana w ceramice jako styl baalberski). Może częściowo wywodzić się z tradycji epiwstęgowych (m.in. grupy Gatersleben); ulegała szybkiemu rozprzestrzenieniu na obszar zachodniej i południowej grupy kultury pucharów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bacho Kiro

  Stanowisko jaskiniowe w środkowowschodniej Bułgarii k. Drianowa. Badane w latach 70. przez misję polsko-bułgarską, dostarczyło kilku warstw mustierskich (m.in. z najstarszą kością zdobioną ornamentem rytym, datowaną na ok. 46 tys. lat temu) oraz najstarszych w Europie śladów kultuiy oryniackiej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atapuerca

  Kompleks formacji krasowych w Ibeas de Juarros k. Burgos w Hiszpanii, znany od dawna ze znalezisk prehistorycznych. W jaskini Cueva Mayor odkryto szczątki Homo datowane na okres środkowego plejstocenu. Ich wiek — ok. 350 tys. lat — oraz cechy morfologiczne wskazują na możliwość zaliczenia tych znalezisk...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Artenac

  Stanowisko eponimiczne eneolitycznej kultury Artenac w jaskini cmentarnej k. Saint Mary (dep. Charente, Francja). W grocie znajdują się bogato wyposażone groby szkieletowe z przełomu IV i III tysiąclecia B.C. Kultura Artenac znana jest głównie z zach. i środk. Francji, będąc wariantem współczesnym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aterska kultura

  Jednostka taksonomiczna afrykańskiej środkowej epoki kamienia (MSA) występująca na terenie pn.-zach. Afryki w okresie odpowiadającym końcowi środkowego i początkom górnego paleolitu w Europie. Charakteryzuje się narzędziami kamiennymi typu mustierskiego (zgrzebła, ostrza, narzędzia zębate) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /1 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arżan

  Potężny kurhan położony nad rzeką Ujuk w Azji Centralnej na terenie Tuwy, zbadany w latach 1971-1974. Spośród innych kurhanów znanych z tego terytorium wyróżniał się on zarówno rozmiarami, jak i formą architektury grobowej. Z zewnątrz miał kształt kolistej, gładkiej platformy o średnicy 120 m i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /4 342

  praca w formacie txt

Do góry