Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Border

  Jaskinia położona na granicy RPA i Suazi; dostarczyła długiej sekwencji osadnictwa ze środkowej epoki kamienia (MSA), z okresu od ok. 200 tys. do 50 tys. lat temu, oraz późniejszych przemysłów mikrolitycznych datowanych od ok. 35 tys. lat temu. Sekwencja środkowej epoki kamienia obejmuje głównie grupę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blackwater Draw

  Kompleks stanowisk paleoin-diańskich w stanie Nowy Meksyk (Stany Zjednoczone Am. Pn.), z miejscami zabijania (kill-sites) mamutów, związanymi z kulturą Clovis oraz z tymczasowymi obozowiskami kultury Folsom. Stanowiska te zalegają częściowo w późnoglacjalnych osadach jeziornych.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bougon

  Cmentarzysko megalityczne k. Deux--Sevres, w rejonie Poitou we Francji. Złożone z 5 obiektów, które powstały podczas rozwoju atlantyckiej kultury megalitycznej. Jeszcze w połowę V tysiąclecia B.C. zbudowano na tym cmentarzysku caim (nasyp kamienny) kryjący dwa dolmeny z korytarzykiem i jeden z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bockstein

  Kompleks jaskiń w miejs. Rammingen w Badenii-Wirtembergii (Niemcy). W dwóch jaskiniach — znaleziska środkowopaleolityczne należące do kompleksu mikockiego. Obecność specyficznych noży typu Bockstein (asymetrycznych z naturalnym tylcem, dwustronnie obrobionych) była podstawą do wyróżnienia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bodrogkeresztur

  Eponimiczne cmentarzysko kultuiy eneolitycznej, która odegrała dużą rolę w Europie Srodk. Położone w dorzeczu Cisy, we wsch. części Węgrzech. Kultura ta jest znana przede wszystkim z cmentarzysk (np. Tiszavalk-Kenderfóld — ponad 50 grobów), rzadko z osad. Duża liczba wyrobów złotych i miedzianych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bir el Ater

  Odkryte w 1917 r. stanowisko Oued Djebbana k, Bir el Ater na południe od Tebessy w Algierii jest stanowiskiem eponimicznym kultuiy aterskiej. Sedymenty aluwialne w zakolu Wadi zawierają bogaty poziom kulturowy z ogniskami i szczątkami fauny charakterystycznej dla sawanny. Przemysł kamienny reprezentuje...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Baton de commandement

  W archeologii: francuski termin na oznaczenie przedmiotu złożonego z cylindrycznego trzpienia i przewierconego końca, wykonanego z poroża renifera lub jelenia. Wprowadzenie tego terminu związane było z uznaniem tych przedmiotów za rodzaj berła lub innego symbolu władzy. Ostatnio przedmioty te uznaje...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biache Saint Vaast

  Stanowisko otwarte środkowego paleolitu, położone w dep. Pas-de-Calais (Francja); datowane metodą TL na ok. 170 tys. lat temu.

  W stropie osadów rzecznych z początku stadium izotopowego 6 odkryto kilka poziomów kulturowych bogatych w odpadki produkcyjne, związane z wytwarzaniem odłupków i wiórów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bielskie Gorodishche (miasto Gelon)

  Położone na prawym brzegu Worskli, w jej środkowym biegu, największe pradziejowe osiedle obronne wsch. Europy liczące 4 400 ha pow. Swoją formę i strukturę zyskało w wyniku długotrwałego rozwoju od przełomu VTII/VII do końca V w. p.n.e. W jego skład wchodzą trzy mniejsze, wydzielone...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /6 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilzingsleben

  Najbliższe granic Polski stanowisko środkowoplejstoceńskiego Homo erectus, położone w Turyngii, w dolinie rzeki Wipper. Stanowisko zalega w osadach fluwialnych, przedzielonych trawertynami. Poziom znalezisk wiąże się ze środkową warstwą interglacjalnego trawertynu, datowanego metodą ura-nowo-torową...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /781

  praca w formacie txt

Do góry