Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Chatal Huyuk

  Wielki tell o powierzchni ok. 7 ha, położony na równinie Konya (środk. Turcja). Wyróżniono ok. 13 poziomów kulturowych, obejmujących okres od 8 100 do 7 400 lat temu. We wszystkich poziomach architektura jest oparta na planie przylegających do siebie prostokątnych pomieszczeń.

  Ściany budowano z nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bylany

  Kompleks stanowisk neolitycznych k. Kut-nej Hoiy w Czechach o łącznej powierzchni ok. 7 ha. Odkryto w nim ponad 110 długich domów (o dł. do 45 m) z kultury ceramiki wstęgowej rytej oraz kłutej. Badania mikrostratygraficzne wskazują na ponad 20 faz zasiedlenia i rozbudowy. Stanowisko o kluczowym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chateauneuf - les - Martigues

  Stanowisko eponi-miczne kultury kastelnowskiej w nawisie Font-des-Pi-geons w dep. Bouche-du-Rhón (Francja). W późnome-zolitycznych warstwach kastelnowskich (F8-C7), datowanych na 7 800-6 800 lat temu, odkryto przemysły o zaawansowanej technologii wiórowej, z mikrolitami geometrycznymi, przede wszystkim z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cafer Huyuk

  Tell neolityczny w dolinie górnego Eufratu, we wsch. Turcji. Architektura kamienna na planie prostokątnym nawiązuje do preceramicznych budowli z Cayonii. Przemysł kamienny z grotami trzo-neczkowatymi, z retuszem płaskim, nawiązuje do przemysłów PPN B z terenu wybrzeża syryjsko-palestyńskiego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brąz (metal i surowiec)

  Nazwa „brąz” pochodzi od łac. aes brundusinum, tj. „kruszec brindyzyjski”, ponieważ w jego wytwarzaniu wyspecjalizowały się pracownie wytopu i obróbki brązu antycznego Brindisi. Klasyczny brąz jest stopem miedzi (Cu) i cyny (Sn) w stosunku 90:10. Surowca o tak dobranych proporcjach starożytni Grecy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /4 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bohunice

  Stanowisko otwarte na przedmieściach Brna (Morawy), pochodzące z wczesnej fazy górnego paleolitu (42/40 tys. lat temu). Przemysł kamienny wskazuje na lokalne przejście —► techniki lewałuaskiej w technikę wiórową i pojawienie się narzędzi gómo-paleolitycznych. Stanowisko eponimiczne dla kultury...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Boomplaas

  Jaskinia w Kraju Przylądkowym (Afryka Pd.) k. Oudtshoorn, z sekwencją osadnictwa od ok. 80 do 1,7 tys. lat temu. Najwcześniejsze warstwy odpowiadają okresowi średniej epoki kamienia, późniejsze — przemysłom późnej epoki kamienia (Rob-berg, Albany i Wilton). Dopiero ok. 1 700 lat temu pojawiają się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bir Sahara

  Depresje jeziorne na Pustyni Zachodniej w Egipcie, otoczone stanowiskami dolno- i środko-wopaleolitycznymi. Najstarsze z tych stanowisk są związane z kulturą aszelską, następnie z kompleksem mustierskim w okresie strefy izotopowej 5, głównie z przemysłami z narzędziami zębatymi; szczątki bogatej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Boqueirao da Pedra Furada

  Kompleks nawisów skalnych w okolicy Sao Raimundo Nonato w stanie Piaui (Brazylia). Najstarsze warstwy, datowane na 30-17 tys. lat temu, dostarczyły śladów przemysłów otoczakowych i odłupkowych, towarzyszących ogniskom otoczonym blokami skalnymi. W warstwach tych występują ślady malowania na okruchach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biskupin

  Miejscowość w Wielkopolsce w pobliżu Żnina. W 1933 r. na półwyspie Jez. Biskupińskiego odkryto drewniane konstrukcje osiedla obronnego kultury łużyckiej, związanego z tzw. grupą wschodnio-wielkopolską. Zostało ono wzniesione pod koniec VIII w. p.n.e. (wg najnowszych badań dendrochronologicz-nych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /4 650

  praca w formacie txt

Do góry