Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Cicarovce

  Nadcisańskie stanowisko w okolicach Trebiśova na pd.-wsch. Słowacji, interpretowane jako miejsce kultu. Pięć jam ułożonych w krąg, którego centrum stanowiła szczególnie głęboka jama z pochówkiem, wyposażonym w liczne naczynia gliniane i kości. Odkryto 10 dalszych pochówków...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dolni Vestonice

  Otwarte, graweckie stanowisko lessowe u podnóża G. Pawłowskich k. Breclavia na Morawach. Złożone z trzech kompleksów znalezisk położonych na stoku. Najbardziej znane jest stanowisko środkowe, rozłożone przy wielkim nagromadzeniu kości mamutów (ponad 70 osobników), któremu towarzyszyło kilka dużych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /1 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Crvena Stijena

  Nawis skalny w Czarnogórze k. Petrovici (Jugosławia) Dolne warstwy (XXVI-XII) przedstawiają pełną sekwencję środkowego paleolitu od przedostatniego zlodowacenia (Riss) do początku ostatniego zlodowacenia. Po luce osadniczej (związanej m.in. z erupcją wulkanów w środk. Włoszech, których pył był...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cmentarzyska typu dobrodzieńskiego

  Ciało palne cmentarzyska ludności kultury przeworskiej, znane z terenu pn. części Górnego Śląska i z ziemi częstochowskiej (Dobrodzień, Szczedrzyk, Olsztyn, Opatów, Żabieniec), charakteryzujące się występowaniem warstwy powstałej w wyniku rozpraszania szczątków wielu pochówków, związanego z nimi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cuina Turcului

  Jaskiniowe stanowisko późnego paleolitu w rejonie Żelaznej Bramy (Rumunia). W obu warstwach znaleziono przemysły epigraweckie z elementami azyloidalnymi. W dolnej warstwie wystąpiły płytki i fragmenty narzędzi kościanych zdobionych zygzakami i meandrami. W górnym poziomie kości były zdobione...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Combe Grenal

  Stanowisko jaskiniowe położone w dep. Dordogne (Francja); jedno z najważniejszych dla klasyfikacji zachodnioeuropejskiego" kompleksu mustierskiego. Prawie 6-metrowa sekwencja warstw zawiera ponad 55 poziomów osadniczych, datowanych pomiędzy 120 a 40 tys. lat temu; poniżej występują warstwy aszelskie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Darion

  Osada zachodniego kompleksu linearnego (ceramiki wstęgowej rytej) w Belgii, złożona z kilku długich domów słupowych, otoczona palisadą i rowem.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Coppa Nevigata

  Stanowisko neolityczne nad laguną Siponto w zat. Manfredonia (pd.-wsch. Włochy). Najstarsze osadnictwo związane z kulturą impresso z początków VI tysiąclecia B.C., następnie z fazą, w której ceramice impresso towarzyszyła ceramika malowana z końca VI i początków V tysiąclecia B.C., a w końcu z samą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dissignac

  Tumuls (kurhan) megalityczny k. Saint--Nazaire (dep. Ioire Atlantiąue, Francja). Jest to rodzaj cairnu (nasypu kamiennego) pokrywającego dwa dolmeny z korytarzykami. Powstał prawdopodobnie na początku V tysiąclecia B.C.; w jego budowie nie wyklucza się udziału lokalnych populacji mezolitycz-nych z uwagi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cosquer

  Grota podmorska k. przylądka Morigiou (Marsylia). Zawiera ryty i malowidła naskalne oraz niewielkie ogniska rozpalane dla oświetlenia jaskini w okresie ok. 27-26 tys. lat temu oraz 19-18 tys. lat temu. We wcześniejszym okresie wykonywano głównie negatywowe odciski rąk (substancje organiczne z tych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /732

  praca w formacie txt

Do góry