Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Dudesti

  Stanowisko eponimiczne kultury neolitycznej występującej na Niz. Wołoskiej (Rumunia). Charakteryzuje ją początkowo ceramika nie zdobiona, z gliny schudzanej domieszką roślinną, później lepszej jakości ceramika, zdobiona motywami rytymi. Należy do jednostek peryferyjnych związanych z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fere - en - Tardenois

  Otwarte stanowisko mezolityczne w dep. Aisne (Francja); łącznie ze stanowiskiem Coinęy-PAbbaye jest eponimiczne dla kultuiy tardenu-askiej. Przemysł kamienny, charakteryzujący się wysoko rozwiniętą techniką wiórową i mikrolitami (przede wszystkim ostrzami tardenuaskimi z płaskim retuszem podstawy)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  El Paraiso

  Stanowisko preceramiczne na wybrzeżu Peru k. Limy, u ujścia rzeki Chillon (zwane też Chuąuitanta). Złożone z czterech wielkich platform, na których stały budowle gliniano-kamienne. Budowle pełniły funkcje ceremonialne i mieszkalne. Ludność tej osady zajmowała się zbieractwem nadmorskim...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzierżysław

  Otwarte stanowisko lessowe wczesnej fazy górnego paleolitu na Górnym Śląsku k. Raciborza. Warstwy lessu, datowane na ok. 180 tys. lat temu, zawierały ślady środkowego paleolitu, a w glebie interglacjalnej odkryto obozowiska kultury bohu-nickiej i szeleckiej. To ostatnie, datowane na ok. 36 tys. lat temu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  El Wad

  Jedna z grot w górach Karmel (Izrael). Najniższa warstwa (E) dostarczyła śladów kultury ahmaryjskiej (m.in. typowych ostrzy El Wad), wyżej leżące warstwy (Dl, D2, C) — oryniaku lewantyńskie-go. Osadnictwo natufskie (warstwy BI, B2) występuje także na rozległym tarasie przed jaskinią, gdzie znaleziono...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diuktaj

  Jaskinia położona nad Ałdanem w Jakucji. Znaleziono w niej sekwencję warstw datowanych na 14 do 12 tys. lat temu, a w nich przemysły, w których występują ostrza liściowate i narzędzia mikrolitycz-ne na wiórkach produkowanych techniką gobijską.

  Warstwy zawierały też m.in. szczątki mamuta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cotte Saint - Brelade

  Stanowisko wczesnej fazy środkowego paleolitu, położone w szczelinach skał granitowych na wyspie Jersey na kanale La Manche. Główny poziom archeologiczny, datowany na stadium izotopowe 7 (ok. 238 tys. lat), zawierał wytwory kamienne nawiązujące do kultury mustierskiej z narzędziami zębatymi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chufin

  Górnopaleolityczne stanowisko jaskiniowe w prow. Santander (Hiszpania). Znane przede wszystkim z bardzo oryginalnych, rytych wizerunków naskalnych, głównie kozic lub koziorożców. W głębi jaskini malowidła przedstawiające konie i bowidy, a także postać ludzką. Badania archeologiczne wskazują na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobrichov

  Wieś w środk. Czechach, w której odkryto dwa duże, ciałopalne cmentarzyska z okresu rzymskiego. Z jednego z nich, z nekropolii w Dóbr icho-vie-Pichorze, pochodzą liczne zrfaleziska grobowe, potwierdzające znaczenie państwa Markomanów w okresie ich potęgi przypadającej na czasy panowania Mar-boda (ostatnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Courthezon

  Rozległa osada kultury impresso-car-dium w dep. Vaucluse (Francja), z szeregiem okrągłych domostw o fundamentach kamiennych. Gospodarka ma charakter wyraźnie rolniczo-hodowlany (ponad 95% kości zwierząt udomowionych). Datowana na schyłek VI tysiąclecia B.C.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /268

  praca w formacie txt

Do góry