Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Egolzwil (stanowiska 4 i 5)

  Palafitowe osady kultuiy Cortaillod k. Lucerny (Szwajcaria), złożone 7. domów prostokątnych, ustawionych rzędem wzdłuż brzegu jeziora, od lądu oddzielone palisadą. Stanowisko 3 jest eponimiczne dla grupy stosunkowo wczesnego neolitu o charakterze Protocortaillod, z elementami ceramiki wstęgowej kłutej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Erd

  Stanowisko środkowego paleolitu odkryte w kopalnym wąwozie k. Budapesztu (Węgry), pochodzące z ostatniego interglacjału. We wszystkich 6 poziomach osadniczych tego stanowiska stwierdzono wielkie nagromadzenia kości niedźwiedzi jaskiniowych, które mogą być śladem wyspecjalizowanych, masowych polowań...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ein Guev

  Kompleks stanowisk epipaleolitycznych nad Jez. Tyberiadzkim. W stanowisku I (kultury ke-barskiej) znaleziono ślady budowli półziemiankowej z kilkoma poziomami osadniczymi, w obrębie których odkryto też pochówek szkieletowy. Podobną półzie-miankę, zaliczaną do kultury kebarskiej, z narzędziami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Erq el Ahmar

  Nawis w Judei k. Betlejem (Izrael), z 7 poziomami osadniczymi: od środkowego paleolitu (mustiersko-lewaluaski poziom H), przez ewolucję lokalną we wczesnogómopaleolityczną kulturę ahmaryj-ską (warstwy F, E, D), aż do pojawienia się oryniaku lewantyńskiego (warstwa B).

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  El Cedral

  Otwarte stanowisko paleoindiańskie w stanie San Luis Potosi (Meksyk), Badania archeologiczne pozwoliły odkryć tu najwcześniejsze w Ameryce ślady osadnictwa z nielicznymi narzędziami otoczakowymi i ogniskiem otoczonym kośćmi, datowanymi na ok. 33-31 tys. lat temu. W młodszych warstwach odkryto wyroby...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eynan - Mallaha

  Jedno z najważniejszych stanowisk kultury natufskiej k. Zefat w Izraelu. W dolnej warstwie znaleziono ślady rozległej osady z domami na planie kolistym, budowanymi z kamienia z zadaszeniami wspartymi na słupach drewnianych. Pomiędzy domostwami znajdowały się groby, spotykane też pod podłogami domów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  El Jobo

  Zespół stanowisk otwartych położonych w dorzeczu Rio Pedregal (prow. Falcon, Wenezuela). Łącznie odkryto ponad 40 stanowisk, głównie subpo-wierzchniowych (płytko pod powierzchnią), w któiych dominują ostrza liściowate. Część stanowisk ma charakter pracowni, w których wyrabiano głównie ostrza oraz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duchcov

  Miejscowość w pn.-zach. Czechach, w której na głęb. 6 m odkryto w mineralnym, leczniczym źródle brązowy kocioł, zawierający ok. 2 000 drobnych przedmiotów, przede wszystkim fibul (zapinek), a także inne ozdoby. Znalezisko to, interpretowane jako kultowe (ofiarne), jest związane z jedną z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ezero

  Tell eneolityczny oraz z epoki brązu, położony na Niz. Górnotrackiej k. Nowej Zagory (Bułgaria). Pierwsze trzy warstwy (IV-II) odpowiadają późnemu neolitowi i eneolitowi, najmłodsza (złożona z 13 poziomów zabudowy domami glinianymi na planie czworokątnym) — okresowi przejściowemu do epoki brązu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  El Kowm

  Oaza na Pustyni Syryjskiej (90 km na północny wschód od Palmiry), w miejscu zwanym Na-daouyieh Ain Askar; dostarczyła wyjątkowej sekwencji warstw kulturowych w osadach węglanowych związanych ze studniami artezyjskimi.

  Najniższe warstwy, datowane na 570-350 tys. lat temu, zawierały ślady obozowisk...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /694

  praca w formacie txt

Do góry