Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Isernia - La Pineta

  Środkowoplejstoceńskie stanowisko otwarte w środkowopd. Włoszech. Dolny poziom kulturowy jest przykryty tufem wulkanicznym datowanym metodą argonowo-potasową na 736 tys.±4 tys. lat temu. Przemyśl kamienny odłupkowy z narzędziami zębatymi małych rozmiarów; w jednym z sektorów stanowiska wzbogacony...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hayonim

  Stanowisko jaskiniowe k. Akko w pn. Izraelu. Najniższe warstwy (D) reprezentują oryniak lewantyński, następnie występuje sekwencja warstw kebarskich (C) i natufskich (B). W tych ostatnich odkryto 6 okrągłych konstrukcji kamiennych oraz liczne pochówki we wnętrzu groty.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Herpaly (tell Berettyoujfalu)

  Stanowisko eponimiczne grupy Herpśly na wsch. Węgrzech k. Debreczy-na. Rozwój tej grupy przebiegał równolegle z kulturą nadcisańską i młodszymi fazami wschodniego kompleksu linearnego aż do początku eneolitu, kiedy to pojawiła się kultura tiszapolgarska.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Heuneburg

  Potężnie ufortyfikowany gród z późnego okresu halsztackiego i początku okresu lateńskiego, położony na zach., stromym brzegu Dunaju, pomiędzy miejscowościami Sigmaringen i Riedlingen (Badenia-Wirtembergia). Zajmuje on plateau w przybliżeniu trójkątnego wzniesienia o maksymalnych wymiarach 300x150 m...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /3 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiperborejczycy

  (Hyperborejczycy — gr. hyperbó-reios = północny), „pozapółnocni” („z tamtej strony Boreasza”, tj. północnego wiatru) — legendarny lud umieszczany przez Greków gdzieś na północy Europy. Geografia grecko-rzymska lokowała ich za G. Ryfejski-mi, których położenie nie jest znane.

  Niektórzy utożsamiali je...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /1 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hallstatt

  Miasteczko w Górnej Austrii u zach. brzegu jeziora o tej samej nazwie, nad któiym (ok. 450 m ponad lustrem wody) znajdują się starożytne kopalnie soli i badane od pierwszej połowy XIX w, (1824-1831 i 1846-1863 oraz 1937-1939) eponimiczne cmentarzysko kultuiy halsztackiej. Ciągnące się wzdłuż pn...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /5 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hacilar

  Tell neolityczny nad jez. Burdur (zach. Turcja). Najniższe poziomy odpowiadają neolitowi pre-ceramicznemu o wieku ponad 8 700 lat temu, W warstwach tych odkryto budowle mieszkalne z cegły suszonej na słońcu, o ścianach wyprawionych i malowanych.

  Występują ślady uprawy zbóż (dwa gatunki pszenicy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hadar

  Formacja geologiczna występująca w zapadlisku Afar w Etiopii. Osiąga ok. 150-280 m miąższości i jest złożona z osadów fluwialnych, jeziornych i tufów wulkanicznych datowanych na okres pomiędzy 2,5 i 2,4 młn lat temu. W dolnych warstwach tej formacji odkryto szczątki najstarszego z australopiteków...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hagenbach, Neupotz

  Miasteczka w pd.-zach. Niemczech, w-któiych, w dawnym korycie Renu odkryto wiele przedmiotów, głównie metalowych naczyń i ozdób, datowanych na III w. n.e. Jak się powszechnie sądzi, zostały one utracone w czasie przeprawy przez Germanów, powracających z jednej z wypraw na Galię, którzy po 260 r. n.e...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /1 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fumane

  Jaskiniowe stanowisko paleolityczne w prow. Veneto (Włochy). Ponad warstwami mustier-skimi występuje sekwencja oryniacka z okresu 40-30 tys. lat temu. Cechą charakterystyczną przemysłów oryniackich jest. duża liczba bardzo smukłych ostrzy mikrolitycznych (przypominających ostrza Krems) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt

Do góry