Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jebel Irhoud

  Stanowisko w niszy krasowej, położone ok. 60 km na południe od Safi (Maroko). Odkryto w nim przemysł kamienny typu mustierskiego oraz dwie czaszki ludzkie, pierwotnie zaliczane do neandertalczyków, obecnie do archaicznych Homo sapiens. Wiek tego znaleziska nie jest dokładnie znany; zapewne pochodzi ono z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jelisejewiczi

  Otwarte stanowisko epigraweckie w okolicach Brianska (Rosja), datowane na ok. 17 tys. lat temu. Charakteryzuje się wielkimi nagromadzeniami kości mamutów oraz śladami konstrukcji mieszkalnych z kości mamutów. Obok przemysłu kamiennego stanowisko dostarczyło wielu fragmentów kości słoniowej z rytymi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jabrud

  Kompleks stanowisk jaskiniowych w Syrii. W schronisku I odkryto 25 warstw dolnego i środkowego paleolitu; schronisko II zawierało 10 poziomów osadniczych środkowego i górnego paleolitu; schronisko III — 8 poziomów górno- i epipaleolitycznych.

  Najwcześniejsze warstwy zawierały odłupkowe przemysły...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jerycho

  Tell, zwany es-Sultan, położony na terenie Palestyny. Najniższe warstwy kultury natufskiej związane są z obecnością murów kamiennych podtrzymujących zniwelowane terasy; w fazie protoneolitycznej pojawiają się konstrukcje z gliny i nie wypalanych cegieł. Faza związana z neolitem preceramicznym A...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /1 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jagerhaushohle

  Stanowisko eponimiczne mezo-litycznej kultury beurońskiej, położone k. miasta Beu-ron (Niemcy). Pozwoliło na wyróżnienie trzech faz tej kultury: A — datowanej na okres preborealny, B — na okres borealny, C — na okres atlantycki.

  We wszystkich poziomach występowały mikrolity geometryczne, głównie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Isturitz

  Jaskiniowe stanowisko górnopaleolityczne w zachodnich Pirenejach (Saint-Marin-d’Arberoue, dep. Pyrenees-Atlantiąues, Francja). Znane od XIX w. ze znakomitych znalezisk dzieł ruchomej sztuki kultury magdaleńskiej; odkrycia w głębszej partii północnego korytarza (tzw. salle d’Isturitz) wskazują na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izvoare

  Wyżynne, wielowarstwowe stanowisko kultuiy Cucuteni-Trypole k. Piatra Neamt w Rumunii. Stanowi podstawę do podziału chronologicznego kultury Precucuteni (I-III), Protocucuteni (I-II) oraz Cucuteni A1.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hódmezovasarhely

  Kompleks stanowisk neolitycznych i eneolitycznych położonych nad dolną Cisą i Maroszą (Węgry). Był na owe czasy jednym z najintensywniej zasiedlonych regionów Niz. Węgierskiej. Występują w nim osady i cmentarzyska związane z kulturą kryszańską, winczańską, nadcisańską, a w eneolicie — kulturami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Illerup

  Stanowisko bagienne z okresu wpływów rzymskich znajdujące się we wsch, Jutlandii, będące miejscem składania ofiar w wodach ówcześnie istniejącego jeziora. W przebadanej części (ok. 40% stanowiska) odkryto dotychczas ponad 15 tys. przedmiotów datowanych na młodszy i późny okres wpływów rzymskich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /2 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hamangia

  Stanowisko eponimiczne kultury neolitycznej występującej na czarnomorskim wybrzeżu Rumunii. Kultura ta charakteryzuje się ceramiką zdobioną odciskami wypełnionymi białą inkrustacją. Znane są z niej unikatowe w neolicie europejskim rzeźby z marmuru, będące prototypami rzeźb cykladzkich (np...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /558

  praca w formacie txt

Do góry