Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kalambo Falls

  Wielowarstwowe stanowisko paleolityczne leżące na terenach w pobliżu sławnych wodospadów na pograniczu Zambii i Tanzanii. Sekwencja poziomów osadniczych rozpoczyna się schyłkową fazą kultury aszelskiej (ok. 200 tys. lat temu), przechodząc stopniowo w środkową epokę kamienia, reprezentowaną przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalkriese

  Miejscowość leżąca w Niemczech na południe od Osnabriick, w której odkryto miejsce bitwy stoczonej przez wojska rzymskie pod wodzą Waru-sa z armią Cherusków, dowodzonych przez Arminiu-sza. Przebieg tej tragicznej dla Rzymian bitwy, stoczonej w 9 r. n.e., znany jest z opisu przekazanego przez Tacyta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kamennaja Bałka

  Kompleks otwartych stanowisk gómopaleolitycznych w basenie M. Azowskiego, datowany na ok. 15-13 tys. lat temu. Związany z kulturą epigrawecką strefy stepowej, częściowo o powiązaniach zakaukaskich. 

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karanowo

  Tell niedaleko Starej Zagory (Bułgaria), w którym wyróżniono wszystkie główne etapy zasiedlenia Niz. Gómotrackiej: warstwy I-II — z wczesnoneo-lityczną ceramiką malowaną, zbliżoną do kultury Star-ćevo, III — kultura weselinowska, IV — kultura Kaloja-nowiec (nawiązująca do kultury winczańskiej), V —...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kebara

  Jaskinia w górach Karmel k. Hadeiy w Izraelu. Dostarczyła sekwencji warstw mustiersko--lewaluaskich (F), górnego paleolitu (E, D) oraz epipa-leolitu (C, B).

  W warstwach środkowego paleolitu odkryto ślady licznej fauny (Bos, daniel, nosorożec i gazę-la) oraz fragmenty czaszki i dwóch pochówków...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kietrz

  Jedno z największych zbadanych cmentarzysk typu pól popielnicowych, liczące ponad 3 600 grobów, położone na Górnym Śląsku k. Głubczyc. Związane z grupą śląską tzw. kultury łużyckiej, użytkowane było nieprzerwanie przez ponad tysiąc lat, od pojawienia się kultury typu mogiłowego (tzw...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /2 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiik Koba

  Jaskiniowe stanowisko środkowego paleolitu k. Simferopola na Krymie (Ukraina). W dolnym poziomie kulturowym, datowanym na ostatni in-terglacjał, znaleziono wytwory z taubachenu, natomiast w poziomie górnym — wytwory z lokalnego wariantu kompleksu mikockiego. Odkryto częściowo zachowany pochówek...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakuszowice

  Wieś k. Kazimierzy Wielkiej, gdzie w 1911 r. odkryto przypadkowo na głęb. prawie 6 m bogato wyposażony pochówek młodego mężczyzny. W jego grobie oprócz szkieletu konia znajdowało się wiele cennych przedmiotów, ozdób i części stroju oraz uzbrojenie. Ponadto w skład inwentarza grobowego wchodzą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /2 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jarmo

  Wielowarstwowa osada neolityczna na przedpolu gór Zagros (Irak). Odkryto 16 poziomów osadniczych, część z nich preceramicznych (ponad 8 500 lat temu), część — wczesnoceramicznych (8 500--8 300 lat temu).

  Domy o konstrukcji ścian glin obitej (typu pisó), posadowione na fundamencie kamiennym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jean - Cros

  Schronisko podskalne w dep. Aude (Francja). Zawiera unikatową sekwencję wczesnego neolitu; schronisko było zasiedlane przez pasterzy z kręgu impresso-cardium podczas sezonowych wypasów zwierząt, którym towarzyszyło intensywne zbieractwo i myślistwo.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /272

  praca w formacie txt

Do góry