Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Lewaluaska technika

  Specyficzna technika produkcji odłupków o kształcie określonym przez sposób przygotowania rdzenia (n. pochodzi od stan. Levallois-Perret na przedmieściach Paryża). Technika znana już w rozwiniętej kulturze aszelskiej, ale główny jej rozwój nastąpił w środkowym paleolicie. Wyróżnia się kilka...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /1 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Le Moustier

  Stanowisko eponimiczne kompleksu mustierskiego położone w dep. Dordogne (Francja). W obrębie osadów jaskiniowych, datowanych na okres wczesnej fazy ostatniego zlodowacenia, odkryto serię poziomów kulturowych. Dolne warstwy zawierały znaleziska tzw. grupy A kultury mustierskiej z tradycją aszelską...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  La Gravette

  Jaskiniowe stanowisko górnopaleolityczne w miejscowości Bayac w dep. Dordogne (Francja), eponimiczne dla kultury graweckiej. Mało precyzyjne (z dawnych wykopalisk) dane stratygraficzne pozwalają na wyróżnienie wczesnej fazy kultury graweckiej z tzw. fłechettes (wiórki ze zwrotnymi retuszami marginalnymi)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Le Portel

  Jaskinia w Loubens (dep. Ariege, Francja) z malowidłami paleolitycznymi. Malowidła występują w trzech paralelnych galeriach, łączących się w wielkiej sali. Dominuje temat koni i bizonów, do których dołączają niekiedy koziorożce i jeleniowate, a także rzadkie wizerunki antropomorficzne.

  Zaliczane...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  La Paloma

  Otwarte stanowisko preceramiczne na wybrzeżu Peru k. Limy, datowane na okres ok. 7 000-5 000 lat temu. Jedna z najwcześniejszych stałych osad w Ameryce Pd. opartych na zbieractwie morskim i rybołówstwie. Odkryto ślady ponad 50 szałasów i ok. 20 pochówków. Pod koniec zasiedlenia pojawia się uprawa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krapina

  Stanowisko jaskiniowe środkowego paleolitu w pn. Chorwacji. W dolnych poziomach kulturowych związanych z ostatnim interglacjałem odkryto szczątki kostne neandertalczyków (ok. 20 osobników, w tym 6 dzieci). Silne połupanie i opalenie tych fragmentów może sugerować praktyki kanibalistyczne. Przemysł...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryspinów

  Kompleks osadniczy składający się z osady i cmentarzyska, datowany na młodszy okres przedrzymski i okres wpływów rzymskich, odkryty w Kryspinowie k. Krakowa, u ujścia Sanki do Wisły.

  Na cmentarzysku tym odkiyto ponad 120 ciałopalnych grobów datowanych od schyłku okresu przedrzymskiego (koniec I w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /1 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzemionki Opatowskie

  Znajdujące się k. Ostrowca Świętokrzyskiego eneolityczne i wczesno-brązowe kopalnie tzw. krzemienia pasiastego z 9 polami górniczymi rozmieszczonymi na powierzchni 300 ha. Szyby prowadziły do galerii podziemnych. Główny okres eksploatacji był związany z kulturami pucharów lejkowatych i amfor...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraków - Nowa Huta

  Kompleks kilkudziesięciu stanowisk neolitycznych oraz stanowisk pochodzących z epok brązu i żelaza, badanych w czasie budowy kombinatu i miasta Nowa Huta (obecnie dzielnica Krakowa). Niektóre z nich są eponimiczne dla grup kulturowych kompleksu lendzielskiego (np. grupa pleszowska od stanowiska w rejonie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraków - Zwierzyniec

  Otwarte stanowisko paleolityczne w lessowych osadach pokrywających wzgórze św. Bronisławy w Krakowie.

  Gleba interglacjalna (ok. 140-120 tys. lat) zawiera ślady kultury mustiersko-lewaluaskiej, gleby w obrębie dolnego lessu z okresu ok. 80-70 tys. lat — ślady kultury wschodniomikockiej, natomiast...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /726

  praca w formacie txt

Do góry