Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Lengyel

  Wyżynna osada eponimiczna dla kultury lendzieiskiej, znajdująca się na pd. Węgrzech (komitat Iblna). Zbudowana na naturalnie obronnym wzgórzu; złożona z zabudowy mieszkalnej oraz cmentarzyska (ok. 20 grobów).

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  La Quina

  Stanowisko jaskiniowe środkowego i górnego paleolitu w dep. Charente (Francja). Stratygrafia znana z dawnych mało precyzyjnych badań obejmowała poziomy związane z kulturą mustierską typu La Quina, następnie kulturą mustierską z narzędziami zębatymi oraz kulturą oryniacką. W warstwach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lepenski Vir

  Wielopoziomowe stanowisko mezolitu i wczesnego neolitu na jugosłowiańskim brzegu Dunaju w rejonie Żelaznej Bramy. W dwóch dolnych kompleksach odkryto trapezowate konstrukcje kamienne, zawierające ogniska i pochówki. Do najbardziej oryginalnych znalezisk należą kamienne rzeźby głów ludzkich, nie mające...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lascaux

  Jedna z najbardziej znanych jaskiń z magdaleńskimi malowidłami naskalnymi, położona w Montignac (dep. Dordogne, Francja). Złożona z korytarza prowadzącego do tzw. rotundy, w której znajduje się pierwszy zespół malowideł (byki o dł. 4-5 m oraz zwierzęta fantastyczne tzw. licornes).

  Korytarz ten...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /1 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lerna

  Tell z neolitu i epoki-brązu, położony na Równinie Argolidy k. Argos (pd. Grecja). W najstarszych warstwach odkryto znaleziska z wczesnego neolitu: ceramikę malowaną i „tęczową”, oraz przemysły makrowiórowe z obsydianu z wyspy Melos i krzemieni północnobałkańskich.

  Drugi etap osadnictwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laugerie Haute

  Rozległy nawis skalny nad brzegiem Wezery w okolicy Les Eyzies (dep. Dordogne, Francja). Jedno z najważniejszych stanowisk dla podziału stratygraficznego górnego paleolitu zach. Europy.

  Najstarsze warstwy należą do kultury graweckiej (perigordyjskiej), następne do późnooryniackiej (tzw. Aurigniacien V...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kulna

  Stanowisko jaskiniowe środkowego i górnego paleolitu, położone w Krasie Morawskim k. Blanska (Czechy). Najbardziej znane są warstwy środkowego paleolitu datowane na okres ostatniego interglacjału (warstwa 11) z elementami taubachenu oraz na okres wczesnej fazy ostatniego zlodowacenia (7) 7. elementami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leubingen

  Miejscowość w środk. Niemczech, na północ od Erfurtu. Znajdował się tu kurhan o średnicy 34 m i wys. ok. 8 m, zawierający pochówek „książęcy” kultury unietyckiej (ok. 1900 r. p.n.e.). Pod kamiennym nasypem ukryta była drewniana (dębowa), dwuspadowa komora grobowa, o konstrukcji krokwiowej, nakryta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /1 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lauricocha

  Stanowisko jaskiniowe w Kordylierze Raura w Peru (ok. 4 100 m n.p.m.). Dostarczyło ważnych informacji o rozwoju społeczeństw preceramicz-nych strefy andyjskiej w okresie 9 000-4 000 lat temu, głównie związanych z łowiectwem wielbłądowatych i jeleniowatych, produkujących różne typy ostrzy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kul - Oba

  Wielki wzniesiony z kamieni kurhan scytyjski (średnica 53 m) znajdujący się 6 km na zachód od Kerczu (grec. Pantikapaion) na Krymie, datowany na drugą połowę IV w. p.n.e. (340-320). Badany jeszcze w 1830 r., w trakcie badań częściowo obrabowany. Pod centralną częścią nasypu znajdowała się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /5 886

  praca w formacie txt

Do góry