Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Mezyń

  Otwarte stanowisko lessowe k. Czemihowa na Ukrainie. Odkryto w nim unikatowy kompleks kilku naziemnych budowli z kości mamuta, otoczonych ogniskami, jamami zasobowymi oraz pracowniami krzemieniarskimi.

  Związany z kulturą epigrawecką strefy peryglacjalnej (ok. 15 tys. lat temu). Na uwagę zasługują...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Michajliwka

  Wielowarstwowe stanowisko eneolityczne w okolicach Chersonezu na Ukrainie. Dolna warstwa (I) odpowiada lokalnej grupie kultury Sredrdj Stog, warstwy późniejsze zawierały ufortyfikowane osady kultury grobów jamowych.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mauran

  Otwarte stanowisko środkowego paleolitu nad górną Garonną (pd. Francja). Jest jednym z rzadkich w Europie Zach. miejsc masowego zabijania bizonów przez neandertalczyków. Odkryto dotychczas szczątki ponad 100 bizonów, które wykazują ślady ćwiartowania, wycinania części najbardziej przydatnych do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Majkop

  Wielki kurhan o wys. prawie 11 m, znajdujący się w pobliżu miasta Mąjkop na Kubaniu. Jego nasyp nakrywał obszerną jamę grobową o wymiarach 5,3x3,8 m, głęb. niecałe 1,5 m, o ścianach oblicowa-nych drewnem i flankowanych potężnymi słupami osadzonymi w narożnikach. Wnętrze jamy podzielone było...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /3 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Malta

  1. Górnopaleolityczne stanowisko otwarte na terasie rzeki Biełaja, dopływie Angary k. Irkucka. Reprezentuje specyficzną kulturę wiórową górnego paleolitu Syberii, określaną jako Malta-Buret.

  Odkryto kilka konstrukcji mieszkalnych na planie okręgu, o fundamentach z kamieni i kości, z wewnętrznymi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /1 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mariupol

  Ważne cmentarzysko eneolityczne na pd. Ukrainie, odpowiadające kulturze Srednij Stog. Zawiera ponad 120 pochówków w obrębie dużej, prostokątnej jamy o wymiarach 28x2 m. Szkielety w pozycji wyprostowanej, posypywane ochrą, wyposażone w narzędzia kamienne, buławy i ozdoby z kości i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marktbreit

  Rzymski obóz wojskowy odkryty w Niemczech w miejs. Marktbreit nad Menem, kilkanaście kilometrów na pd. wschód od Wtirzburga.

  Założony w czasach Oktawiana Augusta z dala od ówczesnej granicy dzielącej cesarstwo i Barbaricum, służył przez krótki czas jako miejsce koncentracji wojsk dowodzonych przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maszycka Jaskinia

  Stanowisko kultury magdaleńskiej w okolicach Krakowa, w dolinie Prądnika; wysunięty najbardziej na wschód dowód najwcześniejszej ekspansji kultuiy magdaleńskiej (15-14 tys. lat temu), związanej z łowcami reniferów i suhaków.

  Znaleziska tzw. navettes (specyficznych opraw narzędzi kamiennych), a także...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Los Millares

  Stanowisko eponimiczne kultuiy eneolitycznej, która występowała w pd. i pd.-zach. części Płw. Iberyjskiego. Położone w prow. Almeria, w Hiszpanii, jest osadą obronną z III tysiąclecia B.C., o potężnych murach wzmocnionych bastionami i wieżami, której towarzyszyło cmentarzysko, złożone z grobów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Locmariaquer

  Kompleks megalityczny w okolicy Carnac, w Bretanii (Morbihan, Francja). Złożony z wielkich dolmenów (tzw. Table des Marchands, Er--Vingle) i wielkiego menhiru zwanego Men-er-Hroeg (Kamień Czarownicy), o dł. 20 m i wadze 350 ton. Konstrukcje te zbudowane zostały na przełomie V i IV tysiąclecia B.C...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt

Do góry